Værksted og værktøjsdepot

I »buret« i parkeringskælderen er der indrettet et mindre værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m., som kan bruges og udlånes til beboerne.

Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3 med gårdlauget som driftsansvarlig.

Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug.

Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Indtægterne bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb af nyt værktøj og maskiner. Betaling sker via MobilePay, telefon 23 43 50 40.

Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer på Askholm.

Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, afkorter, med bord, søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af bilen, luft til biler og cykler o.m.a.

Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboksen, hvor man kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har adgang til værksted og værktøj.