Problemerne med elevatorerne i bl.a. Dexter Gordons Vej 1 og Dexter Gordons Vej 5

Der har dags dato været afholdt et møde med Jens Hansen fra Kone Elevator, hvor vi bl.a. drøftede de store problemer, som der har været med elevatorerne og ikke mindst med elevatorerne Dexter Gordons Vej 1 og Dexter Gordons Vej 5.

Fra KAB deltog Adam Vangtorp. Fra Ejendomskontoret: Kim Kjeldgaard. Fra bestyrelsen: Jørgen Green.

Det blev gjort klart for firmaet, at vi finder det stærkt kritisabelt, at de ikke har kunnet løse problemerne med de to elevatorer inden for en rimelig tid.

Vedrørende Dexter Gordons Vej 1 drejer det sig om en tilbagevendende fejl, som ikke er blevet løst trods mange udkald.

For Dexter Gordons Vej 5 skal kablerne udskiftes. De nye kabler er på vej fra Spanien.

Jens Hansen lovede, at man nu ville tage fat i problemerne og melde tilbage inden for få dage om, hvordan man vil løse problemerne med de to elevatorer, herunder finde ud af om kablerne til elevatoren på Dexter Gordons Vej 5 er ankommet, og hvornår de kan forventes udskiftet, så elevatoren igen kan komme i gang.

Jens Hansen oplyste, at der ikke ville blive fremsendt regninger vedrørende de mange udkald eller i forbindelse med løsningen af problemerne, som skyldes tekniske problemer.

Herudover blev der aftalt en procedure, som fremadrettet skulle sikre en bedre information til beboerne samt en bedre kontrol med de fremsendte regninger, ligesom firmaet vil foretage en gennemgang af de allerede fremsendte regninger for at vurdere, om der skal ske tilbagebetaling vedrørende nogle af regningerne.

Kontrakt med firmaet vil ikke blive underskrevet før ovennævnte problemer er blevet løst, og at der er enighed om hvilke udgifter, der skal dækkes via abonnementet, og hvad der kan kræves særskilt betaling for.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen