Billeder fra udstillingen

Udstillingen er nu nedtaget. Jeg har stillet billederne ved nedgangen til parkeringskælderen, hvor I kan hente jeres billede, hvis I ønsker at beholde det. Det er nemmere end, hvis I skulle have hentet det i P-kælderen.

Husk at kigge i jeres postkasse!

Ejendomskontoret har lagt en seddel i jeres postkasse med et spørgeskema om udskiftning af komfurer. Så check lige jeres postkasse, hvis I ikke har modtaget den, da skemaet indeholder en tidsfrist for besvarelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vinduespudsning

Vores tidligere vinduespudserfirma har meddelt, at de ikke an påtage sig opgaven. I stedet er det aftalt med Anders Andersens Rengøring, at de ankommer mandag den 16. november og starter vinduespudsning indvendigt i opgangene m.m. og med lifte vinduerne m.m. ud mod gaden og inde i gården i henhold til den udarbejdede plan tirsdag 17.november. Kun de vinduer og glaspartier, som er er forsynet med gul eller rød mærkat vil blive pudset. Dog er der taget forbehold for vinduerne og glaspartierne i gården for lejlighederne Dexter Gordons Vej 1, 5. og 6. sal., som er vanskelige at nå med en lift.

Askholm – plan for vinduespudsning juli 2020

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 17.09.20

Neden for kan hentes referat fra mødet, hvor det bl.a. blev besluttet at udskifte de komfurer, som trænger til at blive udskiftet. Man vil kunne vælge mellem gas- og induktionskomfur. Der vil komme skrivelse ud fra ejendomskontoret vedr. udskiftningen.

Referatet vil også blive lagt i jeres postkasser af ejendomskontoret, så vi er sikre på, at alle har modtaget det.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 17.9. 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husdyr i gården og på legepladsen

Der er kommet klager over, at reglerne om husdyr i gården og på legepladsen ikke overholdes.
Reglerne er fastsat af gårdlauget og ser således ud:

Når husdyr er i gården eller på legepladsen skal følgende regler overholdes:
1. Hunde og katte skal føres i snor i gården og på legepladsen.
2. Hunde og katte må ikke luftes eller besørge i gården eller på legepladsen.
3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj og må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afdelingsmøde, referat af afdelingsbestyrelsesmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde vil blive afholdt 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet

På grund af risikoen for smitte med Covid-19 er der vedtaget nogle ændringer i forhold til tidligere om bl.a. muligheden for at stemme ved fuldmagt, samt at der ikke fra beboerne kan fremsættes forslag til behandling på det ekstraordinære afdelingsmøde. Kun forslaget om udskiftning af komfurer vil blive sat på dagsordenen. Årsagen til, at beboerne ikke kan fremsætte forslag er, at SAB’s bestyrelse har besluttet at aflyse de ordinære afdelingsmøder i stedet for at udsætte dem.

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfreds med SAB’s beslutning om administrativt at afskære beboerne fra at fremsætte forslag. Vi vil derfor opfordre beboerne til, hvis de ligger inde med forslag, som de ville have fremsat på afdelingsmødet, at fremsende disse til bestyrelsen: bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Bestyrelsen vil herefter behandle de fremsatte forslag og vurdere om forslaget kan vedtages uden indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde eller om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde evt. i forlængelse af det ekstraordinære afdelingsmøde eller en anden dato.

Dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. september med bl.a. vejledning om fuldmagter vil blive lagt i jeres postkasse af ejendomskontoret.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2020 kan hentes her.
Afdelingsmødebestyrelsesmøde 25. august 2020, referat

Afdelingsmøde og referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 25. august 2020

Ekstraordinært afdelingsmøde vil blive afholdt 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet

På grund af risikoen for smitte med Covid-19 er der vedtaget nogle ændringer i forhold til tidligere om bl.a. muligheden for at stemme ved fuldmagt, samt at der ikke fra beboerne kan fremsættes forslag til behandling på det ekstraordinære afdelingsmøde. Kun forslaget om udskiftning af komfurer vil blive sat på dagsordenen. Årsagen til, at beboerne ikke kan fremsætte forslag er, at SAB’s bestyrelse har besluttet at aflyse de ordinære afdelingsmøder i stedet for at udsætte dem.

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfreds med SAB’s beslutning om administrativt at afskære beboerne fra at fremsætte forslag. Vi vil derfor opfordre beboerne til, hvis de ligger inde med forslag, som de ville have fremsat på afdelingsmødet, at fremsende disse til bestyrelsen: bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Bestyrelsen vil herefter behandle de fremsatte forslag og vurdere om forslaget kan vedtages uden indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde eller om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde evt. i forlængelse af det ekstraordinære afdelingsmøde eller en anden dato.

Dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. september med bl.a. vejledning om fuldmagter vil blive lagt i jeres postkasse af ejendomskontoret.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2020 kan hentes her.
Afdelingsmødebestyrelsesmøde 25. august 2020, referat

Kuvert med nøglebrik

Der er blevet lagt en kuvert med 1 nøglebrik til miljøstationen i jeres postkasse. Nøglebrikken skal bruges i stedet for nøgle fra mandag 31. august, når I skal ind på miljøstationen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sluseholmens MINI-MUSIK-FESTIVAL Lørdag 22. august – søndag 23. august 2020

Efter et års lukning er vejen Sluseholmen igen åben for gennemkørsel.  Nye beboere er flyttet til området og dette bliver fejret med en række koncerter

Lørdag 22. august
Kl. 11.00: Lokale dykkere og frivillige rydder op i kanalerne på Sluseholmen i samarbejde med Kærlighed.
Kl. 14.00: Underholdning for børnene og familierne.
Kl. 15.00: Paul Banks (solo).
Kl. 18.00: Langbordspisning med medbragt mad og drikkevarer, borde og stole.
Kl. 19.00: Marie Carmen Koppel med Steen Rasmussen  (keyboard) og Benjamin Koppel (saxofon).
Søndag 23. august
Kl.16.00: Koncert med Jesper Thilo  med Søren Kristiansen (piano), Daniel Franck (bas) og Frands Rifbjerg (trommer). Jesper Thilo vil spille og fortælle om Monica Zetterlund, Lone Kellermann, Otto Brandenburg og Etta Cameron, som har givet navn til nogle af vejene på Sluseholmen.
Kl. 18.00: Jens Lysdal (solo).

Festivalen gennemføres med støtte fra bla. Kgs. Enghave lokaludvalg. Askholms Gårdlaug. Askholm Almen afdeling og Grundejerforeningen Sluseholmen Nord.

Der er fri adgang til festivalen.
Koncerterne foregår ved Vandtrappen på Richard Boones Vej , 2450 København SV.