Parkering

Parkering
Det er gratis at parkere på Dexter Gordons Vej, men vær opmærksom på, at der er nogle pladser, som er forbeholdt delebiler og handicapbiler, som med stor sandsynlighed vil udløse en parkeringsbøde, hvis du holder på én af dem.

Vi råder over 47 pladser i parkeringskælderen, som beboerne kan leje. De koster 300/400 kr. pr. + et depositum på 300/400 kr. Prisen er afhængig af parkeringspladsens placering og størrelse.

Udlejningen sker via KAB, som du kan kontakte på tlf. 33 63 10 00. .

Det er tilladt at opbevare cykler, dæk, bil eller andet køretøj på egen parkeringsplads.

Husk, at der ifølge Københavns Brandvæsens cirkulære ikke er tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, madrasser på parkeringspladserne. Hvis disse findes, vil de blive fjernet på ejerens bekostning uden varsel.