Forbrugsinformation pr. 30. september 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 98.334 kr. svarende til 15,1 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 15,3 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.908 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,9 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 23.162 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,0 % mindre vand end forudsat.