Forbrug af varme, el og vand i Askholm

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 26. juli

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme
Beregninger viser et beregnet overskud på 83.490 kr. svarende til 12,8 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 12,4 % mindre varme end forudsat.

El
Beregninger viser et beregnet underskud på 22.248 kr. svarende til 35,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,9 % mere el end forudsat.
Der er fejlagtigt budgetteret med for lavt beløb i afdelingens budget for 2018/19. Dette har man først konstateret hos KAB i september 2018..

Vand
Beregninger viser et beregnet overskud på 34.841 kr. svarende til 13,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,4 % mere vand end forudsat.