Ejendomskontoret

Ejendomskontoret
Ejendomskontoret, som er fælles med SAB Teglværkshavnen, SAB Sjællandshuse og SAB Dybbølhus er din daglige indgang til service i din lejlighed og i din afdeling. Du skal f.eks. kontakte ejendomskontoret, hvis din vandhane drypper eller hvis en stikkontakt er defekt. Du har også pligt til at informere om defekter i lejligheden.

Før et forbedringsarbejde igangsættes, skal der altid søges tilladelse til arbejdet via ejendomskontoret

Det er også ejendomskontoret, som står for udlejning af beboerlokalet og gæsteværelset.

Driftsleder: Kim Kjeldgaard
Driftslederassistent: Erik Bredahl

Adresse
H.V. Rolsteds Vej 12, st. th.
2450 København SV.
Telefon: 33 31 66 31
Kontortid: Mandag – Fredag kl. 08.30-09.30
Uden for kontortiden kan du sende et mail til
E-mail: ek-askholm@kab-bolig.dk
eller et SMS til 33 31 66 31.

Akut hjælp uden for ejendomskontorets kontortid.
Ring til SSG Skadeservice på 70 15 38 00:

Eksempler på ting, der er akutte:
• Hele lejemålet er uden strøm.
• Sprunget vandrør o.l.
• Manglende varme i hele ejendommen om vinteren.
• Manglende varmt eller koldt vand i hele ejendommen.
• Ødelagt dør til din lejlighed på grund af indbrud.

Tilkald, som du selv skal betale
• Låst ude: Låsesmed Dahlberg Låse 31 51 00 04.

Eksempler på ting, der ikke er akutte
• Komfur/emhætte fungerer ikke.
• Tilstoppet afløb fra vask m.m.
• Manglende strøm i dele af lejemålet.
• Tilstopning af skakt.

Hvis det ikke er et akut problem, vil regningen blive sendt til den lejer, som har bestilt håndværkeren.