Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3 medlemmer.

Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed.

Afdelingsmødet træffer bl.a. beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse, valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af budget og valg af medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Valgbare er er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Mødet finder normalt sted i april måned. Regnskabsåret starter 1. august.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

Bestyrelsen består p.t. af:
Jørgen Green, formand, Dexter Gordons Vej 3, 4.th. (valgt 2019).
Morten Wagner, Dexter Gordons Vej 1, (valgt 2019).
Jens Zacho Rasmussen, Dexter Gordons Vej 1 (valgt 2018).
Mark Baun, Dexter Gordons Vej 1 (valgt 2018).
Morten Egelund Rasmussen, Sluseholmen 39 (valgt 2019).
Michael R. Hansen, Thad Jones Vej 4, 2. th (valgt som suppleant 2019).
Emil Hansen, Dexter Gordons Vej 5, (valgt som suppleant 2019).

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Kontakt til bestyrelsen foregår bedst via e-mail:
bestyrelsen@sab-askholm.dk