Seneste nyt vedr. udskiftning af komfurer

KAB har i går meddelt følgende:

Så er der aftalt levering af induktionskomfurer fra Electrolux. De leveres på mandag og opbevares i beboerlokalet.
Den enkelte beboer vil blive kontaktet af wws Lars Lyngby med hensyn til installationen.
De øvrige komfurer (gaskomfurer) forventes først leveret primo marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer

KAB har oplyst, at Skousen, som er leverandør af alle komfurerne, har meddelt, at Electrolux har haft leveringsproblemer p.g.a. Corona, men håber, at de vil blive leveret indenfor 14 dage.

Så snart KAB ved noget mere konkret, vil beboerne blive varslet, og Lars Lyngby VVS går i gang med at kontakte beboerne for aftaler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen