Brug af værkstedet

Der er ikke ansat nogen til at holde orden på værkstedet, så det er vigtigt, at I rydder op efter jer, fjerner træstumper og støvsuger gulvet for smuld og stumper. Det er trist at se et værksted som det på billedet. Der står en affaldsspand og en stor støvsuger i værkstedet, så der er ingen grund til ikke at rydde op efter sig.

Hvis det sker igen, vil pågældende blive udelukket for at bruge værkstedet og koden skiftet.

Vi beklager, hvis dette skulle blive nødvendigt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afdelingsmøde torsdag 17. september kl. 19.00 – Vandproblemer!

Det er aftalt med KAB, at det udskudte årlige afdelingsmøde afholdes torsdag 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2. Her skal der bl.a. tages beslutning om udskiftning af komfurer. Hvis du har andre forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, så send dem til bestyrelsen@sab-askholm.dk, så sætter vi dem på dagsordenen.

Jeg har fået en række henvendelser fra beboere og forbipasserende som gjorde opmærksom på, at der kom vand ned fra taget eller terrassen på hjørnet af DGV 1/Sluseholmen 39. Problemet er løst. Hvis i tømmer store mængder vand ud på jeres terrasse, så gør i klogt i, at sikre jer, at afløbet på terrassen ikke er stoppet. Så undgår I en situation, som den indtrufne. Hvis der er konstateret skader eller risiko for skader på nogle af lejlighederne eller terrasserne på Sluseholmen 37, så kontakt bestyrelsen.

Med venlig hilsen og god weekend.
Jørgen Green

Arbejdsgruppe vedr. det grønne område

Grundejerforeningen, som jeg er blevet valgt som formand for, har bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som senest 30. september skal fremkomme med forslag til indretning og anvendelse af det grønne område ved miljøstationen, dvs fra kondibanen og ned til flydebroen.
Annemarie Holm, som bor på Egholm, er formand for arbejdsgruppen og er interesseret i, at der også kommer medlemmer fra Askholm med i arbejdsgruppen

Hvis du har tid og lyst, så kontakt Annemarie Holm.

Med venlig hilsen
Jørgen Green

Brug af værkstedet

Der er efterhånden mange medlemmer af værkstedslauget, så det er vigtigt, at nøglen lægges tilbage i nøgleboksen, hvis man ikke er i værkstedet i P-kælderen.

Husk også at rydde op efter brug af værkstedet. Der forefindes støvsuger og en affaldspand, som skal bruges til mindre træstumper og andet affald (dog ikke kemisk affald).

Og at skrive på tavlen, hvis man låer værktøj med hjem (max. 7 dage) og slette oplysninger, når værktøjet er tilbage i værkstedet.

Det koster 200 kr. om året at være medlem af værkstedslauget. Betaling sker via MobilePay til 23 43 50 40 med oplysning om navn og adresse. De indkomne penge bruges til indkøb, reparation og værktøj m.m. til værkstedet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen