Cykel parkeret så porten ikke lukker!

Der er blevet parkeret en cykel, så porten ikke kan lukkes, da porten hele tiden rammer cyklen med gummilisten, så sikkerhedsmekanismen stopper portens lukning. Porten har stået åben siden i går eftermiddags. Jeg har fjernet cyklen, så porten igen lukker. Gårdlauget opfordres til at blokere området for cykelparkering, så problemet ikke fortsætter og fjerne de reservehjul, som ligger på pladsen, da reservehjul kun må lægges på ejerens bilparkeringsplads.

Vinduespudsning – udskiftning af komfurer

Hej alle
Vinduespudsningen iflg. planen skulle iflg. firmaet nu være gennemført. Jeg har selv set, at vinduespudserne ud gaden har været her henholdsvis mandag og torsdag.

Inde i gården er jeg mere usikker og vil blive glad, hvis nogen kan bekræfte, at de har været der mandag sent på eftermiddag og aften og fredag.

Der er kommet klager over kvaliteten. Disse klager skal sendes til Kim Kjeldgaard på Ejendomskontoret og vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde.

Udskiftningen af komfurer skulle være behandlet på afdelingsmødet. Vi har forsøgt at få udarbejdet en handleplan og iværksat udskiftning, men KAB og SAB ønsker, at sagen først skal behandles på et afdelingsmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerlokalet som daginstitution

Udleje af beboerlokale til Københavns Kommune

Københavns kommune har rettet henvendelse til KAB om muligheder for at bruge en række beboerlokaler heriblandt vores beboerlokale alle hverdage kl. 06.30-17.00 til brug som ekstra kapacitet til deres daginstitutioner.

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen har været nødt til at begrænse antallet af børn i daginstitutionerne, som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens krav.

 En sådan henvendelse skulle normalt være behandlet på et afdelingsmøde, men da dette ikke må afholdes, så har afdelingsbestyrelsen været nødt til at træffe en beslutning, da der er tale om en hastesag.

Afdelingsbestyrelsen er betænkelig ved forslaget, men under indtryk af den alvorlige situation, som institutionerne og forældrene befinder sig i, har vi sagt ja under følgende betingelser:

1. Tilladelse til brug 06.30-17.00 alle hverdage.
2. Accept af, at vi selv kan disponere over lokalet uden for dette tidspunkt bl.a. til møder og arrangementer m.m.
3. Pris for leje 300 kr. pr. dag (mandag-fredag). Det er den pris ejerforeningen betaler, når de lejer lokalet mandag-fredag. I prisen er medtaget udgiften til el- og varme, da det vil være alt for bureaukratisk at skulle beregne elforbrug , vand og varme individuelt. 
4. Hæftelse for evt. skader på lokale og inventar.
5. Daglig rengøring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af oplader, batterier og støvsuger

Hej

Vi mangler hårdt vores oplader + batterier til Ryobi værktøjet i værkstedet.

Det samme gælder vores store industristøvsuger.

Hvis I låner værktøj med hjem fra værkstedet, så husk at skrive på tavlen, at I har lånt det med oplysning af dato og adresse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen