Lidt orientering og et spørgsmål

Som I kan se i opgangene er det årlige afdelingsmøde udsat. Men det forhindrer ikke, at hvis I har forslag, som I ville have fremsendt til generalforsamlingen, at vi ikke i bestyrelsen kan kigge på forslaget og se, om vi kan gennemføre forslaget, da vi må formode, at det trækker ud med afholdelse af afdelingsmøde.

Send forslaget til bestyrelsen@sab-askholm.dk, så drøfter vi det i bestyrelsen.

Vi har fået en henvendelse fra en familie, som har haft nogle problemer med at få de plastikrosetter, som sidder på gulvet ved jeres radiatorer (se billede). Hvis I mangler nogle af disse, så send et mail til os, så vil vi fremskaffe dem og lægge dem til jer i jeres postkasse. Men husk at skrive jeres adresse i mailet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Miljøstationen er genåbnet!

Grundejerforeningen Sluseholmens Nords bestyrelse har besluttet, at miljøstationen skal være åben på trods af, at der i weekenden var kaotiske forhold på miljøstationen med mange mennesker og affald, og at Københavns Kommune har lukket alle tilsvarende pladser p.g.a. smitterisikoen.

Jeg finder, at bestyrelsen beslutning er dybt uansvarlig og i strid med de anvisninger, som er kommet for at begrænse smitterisikoen og smittespredningen. Af samme grund deltager Askholm II ikke længere i pasningen af miljøstationen.

Lukning af miljøstationen

For at hindre smitte med coronavirus er det nødvendigt at lukke miljøstationen på Sluseholmen.
Det er heller ikke tilladt at henstille affald uden for miljøstationen og overtrædelse vil føre til politianmeldelse. Vi beklager de ulemper, som lukningen vil medføre for beboerne, men vi nødt til at gribe ind og følge Sundhedstyrelsens retningslinier.

In order to prevent coronavirus infection, it is necessary to close the environmental station at Sluseholmen.
Disposing of waste outside the environmental station is also not permitted and violation will lead to police reporting. We regret the inconvenience that the closure will cause for residents, but we have to intervene and follow the guidelines of the National Board of Health.

Affaldsposer

Hver måned udleverer ejendomskontoret affaldsposer i vores brevkasser. For mit vedkommende får jeg ikke brugt dem alle, så efterhånden har jeg en del til overs. De bliver nu lagt ned på postkasserne, hvor alle, som er bekneb for poser, kan forsyne sig.

Bliver der nogle tilovers, så leverer jeg de tilbageblevne til ejendomskontoret, så de kan indgå i udleveringen.

Jeg vil opfordre andre, som er i en tilsvarende situation, at gøre det samme.

Forklaring på den røde lamper, som blinker uden for P-kælderen

Der har været brandeftersyn i dag i P-kælderen.

I forbindelse med eftersynet opstod der en fejl på sprinkleranlægget, som er årsag til, at den røde lampe blinker uden for nedkørslen til P-kælderen.

Brandvæsenet er blevet orienteret, så de ikke kommer, hvad de normalt vil gøre, når lampen blinker. Der er også tilkaldt tekniker.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen