Nej til affaldscontainere uden for miljøstationen

Københavns Kommunes miljøforvaltning har planer om i midten af marts at stille 24-26 stk. 400 liter affaldscontainere til bioaffald op ved indgangene til gårdene med 2 container hvert sted. Antallet af containere svarer til ca. 1 pr. 50 lejligheder. Så kan I selv regne ud, hvor mange jeres forening vil få opstillet, hvis I ikke gør noget! Kommunen foreslår som alternativ, at grundejerforeningen langs med kanalerne på Thad Jones Vej og Ernie Wilkins nedgraver containere ikke kun til bioaffald, men også til andre affaldsformer samt at den store VIP-container på miljøstationen fjernes.

Askholm og Egholm har udarbejdet en protest mod disse planer, som vi har sendt til grundejerforeningen, boligforeningerne og miljøforvaltningen i København.

Læs vores protest og forslag på nedenstående link.

Nej til affaldscontainere ude i området

Udskiftning af komfur

Vi har 3 skemaer liggende fra personer, hvor hverken navn eller adresse fremgår.
1. har ikke behov for komfur og 2 vil gerne have udskiftet til henholdsvis gaskomfur og induktionskomfur til el. Det ene skema kom ind i weekenden. Vi har forøvrigt fået bekræftet, at man ikke er tvunget til at være tilsluttet gas, så det er muligt i stedet for gaskomfur, at få et induktionskomfur med keramisk overflade, hvis der er behov for udskiftning.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Neden for har vi angivet de adresser, som vi mangler at få svar fra:
1. Dexter Gordons Vej 1, 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1, 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5, 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5, 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5, 6 tv
6. Sluseholmen 39, 1 tv
7. Sluseholmen 39, 4 tv
8. Thad Jones Vej 2, 1 tv
9. Thad Jones Vej 2, 1 th
10. Thad Jones Vej 2, 2 th
11. Thad Jones Vej 2, 3 tv
12. Thad Jones Vej 4, st.
13. Thad Jones Vej 4, 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ja. gaskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer (4)

Vi mangler fortsat at få svar fra en række beboere. Herudover har vi fået 3 skemaer, hvor vi vi mangler både navn og adresse for, at kunne identificere hvem, som har sent skemat.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Vi mangler svar fra følgende:
————————
1. Dexter Gordons Vej 1 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5 5 th
6. Dexter Gordons Vej 5 6 tv
7. Sluseholmen 39 1 tv
8. Sluseholmen 39 4 tv
9. Thad Jones Vej 2 1 tv
10. Thad Jones Vej 2 1 th
11. Thad Jones Vej 2 2 tv
12. Thad Jones Vej 2 2 th
13. Thad Jones Vej 2 3 tv
14. Thad Jones Vej 4 2 th
15. Thad Jones Vej 4 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ukendt, Ja, induktionskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen