Cykelstativer

Bestyrelsen har modtaget følgen mail i dag fra grundejerforeningen. Det cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 1 og Dexter Gordons Vej 11 samt Dexter Gordons Vej 35, som vil blive fjernet og erstattet med nye.

Kære Egholm og Askholm

Grøn vækst har kontaktet mig for at fortælle, at de nu går i gang med at opsætte de nye cykelstativer. I den forbindelse vil de gamle cykelstativer i morgen blive fjernet.

Vil i informere jeres beboere om dette og bede dem om i morgen ikke at anvende disse cykelstativer – i det mindste ikke som tyverisikring, for de pågældende cykelstiver bliver skåret op som led i den nye løsning.

Med venlig hilsen

Jakob M. Jensen
Grundejerforeningen Sluseholmen

Udskiftning af cykelstativer på Dexter Gordons Vej

Grundejerforeningen har godkendt udskiftning af de nuværende cykelstativer langs med Dexter Gordons Vej med andre og mere funktionelle cykelstativer. De bliver leveret i næste uge, men vi har ikke modtaget besked om, hvornår de bliver sat op.

Ud for daginstitutionen DGV 1, vil der i første omgang blive opsat cykelstativer med plads til 14 cykler. Vi undersøger samtidig muligheden for at opsætte yderligere 14 cykelstativer.

Ud for DGV 11 cykelstativer med plads til 28 cykler og ud for DGV 35 cykelstativer med plads til 28 cykler.

Udgifterne betales af grundejerforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forbrugsinformation pr. 30. september 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 98.334 kr. svarende til 15,1 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 15,3 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.908 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,9 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 23.162 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,0 % mindre vand end forudsat.