Opgravning i gården

Vi har rykket for at få arbejdet afsluttet og modtaget følgende information fra EKAS, som styrer projektet:

Membranen er lavet og ser ud til at holde tæt, samt leder vand mod brøndene. Det hjælper vandet bedre på vej, når vi får drænmåtterne på (måtterne med geotekstil og drænmåtte i midten). Sven Bech, gartneren, har først tid i kalenderen onsdag i næste uge desværre. Meget gartner arbejde bliver hele tiden forskudt pga vejret. Så belægningen kan først blive lagt her. Jeg har bedt dem om at medbringe ekstra drænmåtter, da jeg kan se at de er svært medtaget enkelte steder. Der er ingen grund til at ligge de, der ikke fungerer.

Vi har konstateret, at der fortsat kommer vand ned gennem loftet ved P-plads 95 og 96 og informeret EKAS om problemet.

Askholms danseklub for børn (5-10-årige)

Tuesday Dance
Askholms danseklub for børn
(5-10-årige)

Kære alle

Tirsdag den 1. oktober starter vi vores første klub for Askholms børn.

Konceptet: Vi starter med opvarmningen og hyggesnak, øver dansetrin, hopper og danser og afslutter træningen med afslapning og lidt yoga.

Mødetid: Hver tirsdag fra kl. 17.15 – 17.45 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2. Børnene må gerne tage yogamåtte og drikkedunk med. Gymnastiktøj tages på hjemmefra, da der ikke er mulighed for at tage et bad efterfølgende.

Tilmelding: Skriv til askholmbestyrelse@gmail.com. Angiv barnets navn, alder og adresse.

Pris: Gratis.
Der er plads til 20 børn, først-til-mølle-princip. Så skynd jer ?.
Underviser: Aksana Palevich.
På gensyn tirsdag den 1. oktober kl. 17.15.

Aksana Palevich
Formand, EF Askholm

Forbrug af varme, El og vand i august 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 105.940 kr. svarende til 16,3 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 16,7 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.834 kr. svarende til 9,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,8 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 25.329.841 kr. svarende til 10,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,2 % mindre vand end forudsat.

Regnvand i parkeringskælder

Som I ikke kan undgå at bemærke, så får vi en masse regnvand ned i P-kælderen. Det skyldes, at membranen er fjernet og først kan lægges på, når det er tørvejr.
Membranen bliver lagt på i næste uge, hvis vejret holder. Herefter skal der lægges geotekstil, grus og belægning.

Desværre har vi ingen ledige parkeringspladser, vi kan tilbyde som erstatning, da vi allerede har flyttet tre biler. Hvis der er nogen, som ikke bruger deres parkeringsplads den næste uges tid, må I godt kontakte bestyrelsen, så vi kan hjælpe dem, som p.t. får regnvand ned over deres biler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen