Forbrug af varme, el og vand i Askholm

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 26. juli

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme
Beregninger viser et beregnet overskud på 83.490 kr. svarende til 12,8 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 12,4 % mindre varme end forudsat.

El
Beregninger viser et beregnet underskud på 22.248 kr. svarende til 35,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,9 % mere el end forudsat.
Der er fejlagtigt budgetteret med for lavt beløb i afdelingens budget for 2018/19. Dette har man først konstateret hos KAB i september 2018..

Vand
Beregninger viser et beregnet overskud på 34.841 kr. svarende til 13,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,4 % mere vand end forudsat.

Sidste nyt om tyveri af cykel i P-kælder

Til orientering kan det oplyses, at den meget dyre cykel, som blev stjålet i P-kælder iflg. ejeren er kommet til veje hos en cykelhandler på Nørrebro. Ejeren er informeret om, at vi har videooptagelser af tyveriet, som politiet kan få udleveret ved henvendelse til mig.

Forsøg på tyveri af El-cykel

Udover tyveriet af cyklen i P-kælderen har der været et forsøg på tyveri af den hvide el-cykel, som stod parkeret i det ene cykelhus i gården. Da cyklen nu stod næsten ulåst, har vi låst den inde på værkstedet i P-kælderen.

Ejeren bedes kontakte bestyrelse@gaardlauget-askholm.dk

Forsøget er sket nogenlunde samtidig med tyveriet i P-kælderen, så formentlig er det de samme personer, som har været på spil.

.

Opgravning i gården

Vedrørende vandindtrængen i P-kælder.
Arbejdet med injicering for at forhindre vandindtrængen mellem væg og kældergulv er afsluttet.

Det samme er arbejdet med nedtagning gipsplader over de parkeringspladser, hvor der kommer vand ned gennem dækket. Det drejer sig udelukkende om parkeringspladser, som tilhører ejerforeningen. Herefter skal det man gå videre med undersøgelse af, hvor vandet trænger ned fra og udarbejdelse af en plan for at forhindre, at det sker. Også i vores del er der nedtaget gipsplader, hvor der kommer regnvand ned. For at forhindre, at det sker, skal der graves op i gården fordelt på 2 områder på tilsammen 100 kvm. Fliserne skal tages op og der skal lægges en forseglet membran, som skal forhindre vandnedsivningen, hvorefter området skal reetableres. Dette er et krav fra Byggeskadefonden.

Arbejdet vil blive udført efter følgende plan:
Uge 33: Sven Bech A/S kommer mandag og tirsdag og optager belægning, grus og geotekstil. De laver i denne uge også støbninger for enden af trapperne. Måske det skal udføres efterfølgende i uge 36, så der ikke bliver problemer med op- og nedgang til trapperne.
Uge 33 + 34:
Christiansen & Essenbæk A/S fjerner membranen der ligger på dækket
Uge 35:         
Christiansen & Essenbæk bruger IcoPal som underentreprenør til at ligge den nye membran. De producere selv tagpap og er eksperter på området.
Uge 36:   
Sven Bech A/S kommer og ligger ny geotekstil, grus og belægning.
Det giver selvfølgelig nogle ulemper, når I skal ud af parkeringskælderen af den, og når I skal benytte trappen fra gården til Sluseholmen 39.

På billederne kan I med blå og hvide streger se det område, som vil blive opgravet:

Tyveri af cykel i P-kælderen

Tyveriet foregik mellem 19.35-19.39 i går tirsdag den 9. juli. De smutter ind gennem porten lige efter, at en mand er gået ud. De tester, om de kan komme ud af sidedøren og bliver forskrækket, da alarmen går i gang og løber ud igen, men ikke mere forskrækket end at de straks kommer ind igen gennem porten. Her deler de sig og går en runde i p-kælderen, inden de slæber af med en låst cykel og forsvinder ud ad sidedøren til porten medbringende den låste cykel. Formentlig har de så slæbt den op gården og i cykelhuset og her har fået den låst op og efterlader dele af låsen i cykelhuset. De efterlader en hvid hættetrøje ved kajakerne, som en af dem havde på.Ejeren til cyklen må godt kontakte mig for at bekræfte, at det er hans cykel, som de slæber af med.

Affaldssortering – opslag i opgang

I opgangene er der opsat information om SAB har ansøgt om Københavns Kommune om tilskud til at indkøbe affaldssorteringssystemer til alle boliger i SAB.
Afdelingsbestyrelsen har ikke været i beslutningen, men vi kan oplyse følgende:

Som I kan se på billedet drejer det sig om 2 affaldsposer, hvor den ene skal bruges til husholdningsaffald. Denne pose skal som nu i affaldsskakten.

Den anden pose skal bruges til andet sorteret affald (f.eks. plastik), som skal bringes til miljøstationen og lægges i den relevante container for sorteret affald.

Det er frivilligt om man vil deltage, og der vil komme mere information ud vedrørende opsætningen.

Det er firmaet NJ. Diemers, som står for opsætningen i løbet af august til de lejere, der ønsker det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Rettelse, lejligheder, som bliver ledige

I det tidligere udsendte nyhedsmail var der flere fejl vedrørende hvilke lejligheder, som det drejede sig om.
Det er disse lejligheder, som bliver ledige og selv om der står fraflytning 1/9, så flytter beboerne ofte ud tidligere, så hvis I er interesseret, så kontakt beboerne, men husk at for at komme i betragtning, skal man være skrevet på venteliste til en anden bolig på Askholm:

Thad Jones Vej 2, 2 tv, frigørelse 31-07-2019

Dexter Gordons Vej 1, 4.th, frigørelse 30-09-2019.
Dexter Gordons Vej 3, 3.tv. frigørelse 30-09-2019.
Dexter Gordons Vej 3, 3.th. frigørelse 30-09-2019

.

Jeg beklager fejlen.
Med venlig hilsen
Jørgen Green

Ledige parkeringspladser og lejligheder, som bliver ledige

Ledige parkeringspladser
76
88
89 ledig pr. 30-09-19
90 ledig pr. 30-09-19
——————
Alle pladser koster 300 kr. pr. md.

Ledige lejemål
Thad Jones Vej 2, 2 tv, frigørelse 31-07-2019

Dexter Gordons Vej 1, 4.th, frigørelse 30-09-2019
Dexter Gordons Vej 3. 3.tv. frigørelse 30-09-2019
Dexter Gordons Vej 3, 3.th. frigørelse 30-09-2019


På linket nedenfor kan du se tegninger over de ejendommens lejligheder med hensyn til indretning og antal værelser:
Om Askholm