Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 30.maj

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme
Beregninger viser et beregnet overskud på 85.712 kr. svarende til 13,2 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,0% mindre varme end forudsat.

El
Beregninger viser et beregnet underskud på 21.047,53 kr. svarende til 33,7 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 8,3 % mere el end forudsat.
Der er fejlagtigt budgetteret med for lavt beløb i afdelingens budget for 2018/19. Dette har man først konstateret hos KAB i september 2018..

Vand
Beregninger viser et beregnet overskud på 30.758 kr. svarende til 12,1 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 3,1 % mere vand end forudsat.

Familier, personer, par søges til udstillingenTemaet for udstillingen er: 
“A stranger is a friend you have not met yet.” 
eller på dansk »En fremmed er en ven, som du ikke tidligere har mødt«.
Formålet er først og fremmest at præsentere et udsnit af de mange spændende og forskellige mennesker, som bor på Askholm, og som man måske møder, men uden at vide nærmere om dem. Der bor også mange forskellige nationaliteter på Askholm. Derfor er det op til jer selv, om I vil skrive jeres beretning på dansk eller engelsk.

Planchen, som måler 120 cm x 80 cm, svarer til de plancher, som hænger i gården. Venstre spalte bliver et højkantbillede (52,5 cm i bredden, 70 cm. i højden).
Se eksempel med kongefamilien:
Teksten må maksimalt fylde 1700 tegn inkl. mellemrum.
Skriv teksten i Word og send den til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk Fotografen står for fotooptagelsen, hedder Claus Andersen og kommer fra Filmplus.
Claus Andersen foreslår lørdag den 29. juni og søndag den 30. juni eller lørdag den 6. juli eller søndag den 7. juli.

Vi skal stille med 7 personer/familier eller par og mangler fortsat 2 familier/par eller person, som vil være med. 

Ejerforeningen har fundet frem til deres 7 deltagere.
Hvis du kunne tænke dig at være med, så skriv til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Med venlig hilsen
Jørgen Green
Udstilling 2019 prøve

reparationsarbejde vedrørende gesimsen over P-kælder

Som I har eller vil bemærke foregår der reparationsarbejde vedrørende gesimsen over P-kælder. Arbejdet forventes afsluttet i morgen eftermiddag og betales af vores afdeling, da det er vores væg.

Så vær forsigtig, når I kører ind og ud af P-kælderen i arbejdstiden. Rullestilladset flyttes uden for arbejdstiden.