Forslag til ændring af støjvæg ved miljøstationen samt Miljøkajakken

Danica Ejendomme, som bl.a. står for byggeriet Løvholm på den anden side af støjvæggen, har udarbejdet to forslag til ændring af støjvæggen samlet på en tegning, som jeg her har vedhæftet som PDF-fil.

Forskellen på de to forslag er højden af støjvæggen ud for miljøstationen. Danica foretrækker forslag 2 med den nuværende høje støjvæg.

Som I kan se af tegningen, er søspejdernes container og reol til optimistjoller tegnet ind ind i planen, men ikke Miljøkajakkens container, da grundejerforeningen ikke vil give den nødvendige tilladelse.

Vi har bedt om tilladelse til, at opstille vores container ved hegnet mellem miljøstationen og hundegården i sejlperioden 1. april -30. september, men det er blevet afslået.

Der er igangsat en underskriftsindsamling på Sluseholmens Facebookside, som skal sikre Miljøkajakkens forbliven i området. Du kan støtte miljøkajakkens forbliven i området ved at skrive under.

10.1 Skitse Grønne område

Underskriftsindsamlingen vedrørende Miljøkajakken

Nøgle til værksted skal i nøgleboks

Husk, at nøglen til værkstedet skal befinde sig i Nøgleboksen, hvis I ikke er i værkstedet, så andre kan komme ind og bruge værkstedet eller hente værktøj.
I må IKKE tage nøglen med hjem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gårdlauget

Efterladt grill i gården og reol Thad Jones Vej 2

Der er efterladt en gammel grill i gården, som bedes fjernet straks, da Gårdlauget i forvejen har opstillet en grill med tilhørende gas i gården, som alle beboere kan benytte.

Endvidere er der i trapperummet på Thad Jones Vej 2 efterladt en reol, som ligeledes straks skal fjernes, da der under ingen omstændigheder må opstilles inventar eller lig, på trapper eller trapperum, da der skal være fri passage og mulighed for rengøring.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen