Gennemgang af fuger i badeværelserne

Der er konstateret problemer med fugerne i nogle af ejendommens badeværelser.

Det er derfor blevet besluttet at foretage en stikprøvevis gennemgang af 5-6 af afdelingens badeværelser for at vurdere behovet for udskiftning af fugerne i ejendommens badeværelser.

Undersøgelserne vil blive gennemført

Tirsdag d. 2. oktober mellem kl. 15.00 og 16.30.

Det forventes, at undersøgelserne vil tage ca. 10-15 min.

Det er ejendomskontoret, som står for udvælgelsen af lejlighederne og for indgåelse af aftale om adgang til lejlighederne. Der vil blive omdelt varsling en af de nærmeste dage.

Med venlig hilsen

Jørgen Green

Port i parkeringskælder repareret

KIBO har været der og skiftet gummiliste og føler, så må vi se om det løser problemet, som optræder periodisk.

Kontakt mig på 23 43 50 40, hvis problemet igen opstår, at porten ikke vil lukke.

Med venlig hilsen
Jørgen Green