Miljøkajakken Sluseholmen er nu en realitet!

Takket være økonomisk tilskud fra Kgs. Enghave Lokaludvalg og Danica Ejendomme m.fl. er der nu etableret en Miljøkajak på Sluseholmen, som bliver administreret af Gårdlauget Askholm.

Miljøkajakken er en dobbeltkajak med god plads, som ikke kan kæntre. Man behøver derfor ingen erfaring med at ro i kajak, og alle aldre kan være med. Den har plads til 2 voksne og 2 børn.

Man kan låne Miljøkajakken Sluseholmen gratis inkl. redningsveste, pagajer og udstyr i op til to timer, hvis man samtidig forpligter sig at indsamle affald på turen gennem kanalerne og Københavns Havn og bringer det retur til Sluseholmen.

Ved at låne Miljøkajakken har man således mulighed for at nyde en kajaktur rundt i kanalerne på Sluseholmen og Københavns Havn og samtidigt støtte et godt formål sammen med sine børn m.fl.

Miljøkajakken Sluseholmen vil blive indviet og præsenteret ved en reception
lørdag den 7. juli kl. 12.00 ved søspejdernes flydebro, Sluseholmen 35, 2450 København SV. I er alle velkomne!

Ny opvaskemaskine i beboerlokalet

NY EKSTRA OPVASKEMASKINE
Beboerlokalet har fået en ekstra opvaskemaskine, som kan vaske store mængder af opvask i løbet af væsentlig kortere tid.

Begge maskiner er sluttet til det samme blødgøringsanlæg som gør, at ingen af maskinerne skal have salt!

Den gamle opvaskemaskine ASKO Professional kræver opvasketabletter og afspændingsmiddel. Bestyrelsen kontrollerer med jævne mellemrum, at maskinen har tilstrækkelig med afspændingsmiddel, men du skal selv medbringe opvasketabletter, hvis der ikke findes nogle efterladt i køkkenet.

Den nye maskine er en industri-opvaskemaskine Gam 560. Den er forsynet med automatisk sæbe- og afspændingsindtag. Så du skal HVERKEN bruge opvaskemiddel eller afspændingsmiddel. For en sikkerheds skyld, så kig under vasken, at der fortsat er sæbe og afspændingsmiddel i de to dunke/flasker, og at slangerne er nede i væsken. Den gule slange går til sæben, og den grønne til afspændingsmidlet.

INDUSTRI-OPVASKEMASKINEN GAM 560
Du skal huske at starte maskinen i god tid. Maskinen skal varme mange liter vand op, før den er klar til brug. Vaskekarret (TNK) skal være over 50 grader og skylletanken (boiler) skal være over 80 grader. Der går ca. 30 minutter før maskinen er klar (Ready).

Maskinen har også en sparefunktion, som efter 30 minutter sænker vandets temperatur i vaskekarret (til ca. 40 grader) og skylletanken (til 60 grader).
Når der trykkes på en af knapperne på betjeningspanelet, vågner maskinen op igen og genopvarmer vandet til ca. 60 grader vaskekarret og 84-85 grader i skylletanken. Der kan gå op til 15 minutter, før maskinen igen er klar (Ready) til opvask.

HVILKEN MASKINE SKAL DU BRUGE?
Hvis tiden er vigtig, og du har store mængder af opvask, så er der ingen tvivl om, at du skal vælge industri-opvaskemaskinen, men formentlig skal du være indstillet på, at kvaliteten og tørringen ikke er så god, som »Normal-programmet« på den gamle opvaskemaskine, men som til gengæld tager 160 minutter. Et alternativ er at bruge A Sani-programmet, som varer 75 minutter. eller B-Sani, som varer 70 minutter. eller at prøve industri-opvaskemaskinen og bedømme resultatet.

VEJLEDNING TIL DEN NYE OPVASKEMASKINE
Vi har opsat en vejledning til den nye opvaskemaskine på tavlen i køkkenet. Den kan også hentes på Brugsanvisning til ny opvaskemaskine GAM 560.

SKRIV TIL BESTYRELSEN
Bestyrelsen vil gerne høre om dine erfaringer med brug af den nye opvaskemaskine, og hvis du har ændringer til vejledningen.

Sankt Hans arrangement aflyst

AFLYSNING AF SKT. HANS 2018 PÅ SLUSEHOLMEN
Idrætsforeningen Haveje, som sammen med andre foreninger m.fl. står bag Sankt Hans arrangementet på Sluseholmen har meddelt, at det er aflyst.

Kære alle sammen

Da kommunen som så mange andre har afbrændingsforbud grundet tørke, må der ikke afholdes bål – heller ikke på vand eller i havne.
Dermed vælger vi at aflyse hele Haveje IFs Skt. Hans arrangement, da bålet er omdrejningspunktet.

En stor tak skal lyde til alle involverede og bravt kæmpende herfra:
Søspejdergruppen Havets Helte
Sydhavn Sogn
Skolen I Sydhavn
Grundejerforeningen Sluseholmen
samt hele Haveje IF hvis medlemmer og bestyrelse altid knokler hårdt for den lokale sportsforening og arrangementerne.

Undskyld til alle der havde glædet sig, og især til dem der er gået forgæves denne lørdag.

Ejer efterlyses

I forbindelse med oprydning i cykelhuse m.m. skal vi hermed bede ejeren til denne klapvogn med diverse effekter om at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk inden 8 dage, da vi ellers vil fjerne og destruere klapvognen med effekter.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Gårdlaugets generalforsamling

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– Gårdlauget afholder udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. i forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Teater ved Slusen denne weekend

Giv jeres børn og jer selv den oplevelse at bevæge jer over til Slusen, hvor den internationale Teatergruppe OM i dag kl. 16.00 og kl. 20 samt i morgen søndag kl. 14 viser deres forestilling Ophav. Fire dristige performere balancerer, flyver og forvandler med luftakrobatik, liniedans og live-musik slusen til et svirrende samlingspunkt.

I dag Lørdag kl. 18 spiller InCan Compagny deres cirkusforestilling »Planck« beregnet på børn fra 6 år og opefter samt voksne. Forestillingen spilles i det lille cirkustelt til højre for bådværftet på Slusen. Der spilles ikke søndag.

Der er gratis adgang til begge arrangementer.