Undersøgelse af afdelingens økonomi

Som led i de forventede besparelser, som regeringen har vedtaget, har SAB bedt KAB om at foretage en undersøgelse af de forskellige afdelingers mulighed for at besparelser.

Undersøgelsen kaldes for 360 graders analyse for at understrege, at man har været hele vejen rundt.

For Askholms vedkommende har man fundet ud af, at vi kan spare mindst 2.500 kr. (side 6) på ejendomskontorets åbningstid.

På side 7 er der 6 anbefalinger:
1. Den tidligere nævnte besparelse på 2.500 kr. vedr. ejendomskontorets åbningstid.
2. Undersøgelse af udgifterne vedr. renovation (her vil vi bede KAB om at sende os en kopi af samtlige regninger).
3. Det anbefales at øge henlæggelserne.
4. Opfølgning af rapport 2015 om periodisk eftersyn. Vi vil prøve at finde rapporten og se, hvad vi mangler.
5. Tab vedr. fraflytning. Vi vil kigge på tallene og finde ud af, hvor meget det drejer sig om.
6. Herudover anbefaler rapporten, at vi får udarbejdet en energimærkningsrapport og efterfølgende at inddrage rapportens energibesparende forslag i afdelingens overvejelser omkring forbrug og bæredygtighed. Dette forslag kan virke mærkeligt, da det iflg. rapporten ikke kan anbefales, at vi får solvarme og yderligere konstaterer, at vores forbrug kun udgør 592 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er 2.281 kr. billigere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for de udvalgte sammenlignelige afdelinger i SAB (se side 34-35). Da det koster en del penge, hvis vi skal have udarbejdet en sådan rapport, har vi svært ved at se begrundelsen.

Rapporten vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde, som finder sted 18. april 2018

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Rapporten på 39 sider kan hentes på dette link:

Askholm

Udskiftning af glas

Firmaet Zederkop er gået i gang med opmåling af de sikkerhedsglas, som skal udskiftes.

De fleste af glassene kan udskiftes udefra. Hvis det er nødvendigt at komme ind i en lejlighed, så vil der blive lagt en besked I jeres postkasse af firmaet.

Vi har bedt om en liste over de lejligheder, hvor det er nødvendigt at komme ind. Når vi har modtaget den, så vil I blive orienteret.

Er der spørgsmål, så kan René Fogtmann fra firmaet kontaktes på 20 80 02 72.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen