Miljøstationen i julen og nytåret

Hjælp os med, at der ikke opstår kaos på miljøstationen.

JULETRÆER
Der vil blive indrettet er særligt indhegnet område lige uden for miljøstationen på tilpas afstand af tøj-containerne, hvor I skal lægge juletræerne. Hvis juletræet er højere end 2 meter, skal det være skåret over. Københavns Kommune vil afhente juletræerne 1. gang før nytår og herefter efter behov indtil en bestemt dato, som senere vil blive meddelt, her efter skal evt. juletræer skal afleveres inde på miljøstationen.

BRUG AF MILJØSTATIONEN
1. Husk at sortere jeres affald.Den store container kan ikke rumme de store mængder af usorteret affald, som vi får ind i weekenderne.
2. Husk, at flamingo altid skal lægges i den store container.
3. Tøj og stof skal altid lægges i tøj-containerne uden for miljøstationen.
4. Hård og blød plast skal altid puttes i plastcontainerne.
5. Al pap uanset størrelse skal puttes i pap-presseren, hvor det vil blive presset sammen, når du har lukket lugen og trykket på den grønne knap. Kun, når pap-presseren er fyldt og den gule knap lyser, skal I lægge pappet i pap-containerne, hvorefter medarbejderen fra Grøn Vækst vil tømme pap-presseren. Så uanset om det er et lille pap-rør fra en rulle toiletpapir eller en papkasse, som har indeholdt et tv- eller julegave, så skal I lægge det i pap-presseren.
6. julepapir skal i containerne for papir.

KANALEN VED THAD JONES VEJ
Kanalen flyder med planterester og affald samt en tømmeflåde, som har været anvendt til Sankt Hans Bål.

Grøn Vækst er blevet anmodet om at fjerne affaldet i kanalen. Idræftsforeningen Haveje er blevet anmodet om at få fjernet tømmeflåden. Grundejerforeningen har lovet at følge op på, at dette også sker, da tømmerflåden ikke kan blive liggende.

Jørgen Green

Regnskab 2016/2017

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra KAB om, at regnskabet for 2016/1017 nu er blevet revideret og slutter med et overskud på 677.796 kr. Heraf stammer de 499.394,17 kr. fra sagen vedr. ejendomsskatter, så overskuddet i forhold til det budgetterede og opkrævede er på ca. 177.000 kr.

Regnskabet vil blive fremlagt på afdelingsmødet i foråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen