Cykeloprydning på Sluseholmens veje og brygger

I forbindelse med flytning af en del cykler pga. af renovering af broerne over kanalerne, går grundejerforeningen i gang med en cykeloprydning på alle veje på Sluseholmen inkl. de cykler, som står på bryggerne ved husbådene og bådpladserne.

Fredag 16. juni vil der blive sat strips på alle områdets cykler, som står på gaderne og bryggerne.

Efter 3 uger – fredag den 7. juli – fjernes de cykler, som fortsat har strips.

Grundejerforeningen er opmærksom på, at man normalt får 4 ugers frist til at fjerne strips, men pga. sommerferien er man nødt til gøre fristen lidt kortere.

Til gengæld vil de cykler, som bliver fjernet, blive opbevaret i en aflåst container på Thad Jones Vej eller ved miljøstationen i yderligere 3 uger, hvor beboerne kan få udleveret deres cykel, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at det er deres cykel.

Alle indsamlede cykler vil blive opført med billede, model og registreringsnummer i en database, så grundejerforeningen kan besvare spørgsmål, hvis en cykel er indsamlet og ønskes udleveret.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet 6 uger efter påsætning af strips, vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Vær flink og fjern jeres strips, så hurtigt som muligt, så I ikke glemmer det pga. travlhed eller sommerferie.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Fotoregistrering af ejendommen, måling af støjbelastning

Firmaet Sweco Danmark A/S vil forud for opstart på piloteringsarbejde i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen Karre K (se kort) gennemføre en fotoregistrering af vores ejendom. Pælenedramningen forventes starte mandag den 26. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 2. – 4. måneder.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på de nærmest beliggende ejendommen samt af støjbelastningen i perioden.