Så er grillen stillet op i gården!

Gårdlauget har stillet en grill op i gården til benyttelse af alle ejendommens beboere (både ejere og lejere).

På væggen er der opsat en vejledning på dansk. Vejledningen kan du også kan finde her. Læs den, inden du bruger grillen, som sker på eget ansvar.

Brug grillen, men husk at rengøre den efter brug og pas på børnene.
BRUGSANVISNING TIL GRILL

Opgravning i gården

Der er fortsat store problemer vedrørende vandindtrængning og vandnedsivning i parkeringskælderen. Der er udarbejdet rapport vedr. problemerne, som af KAB er blevet indsendt til byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har besluttet at gå ind i sagen og har bedt ingeniørfirmaet Esben Kirkegaard, rådgivende ingeniører A/S om at foretage en mere detaljeret besigtigelse og undersøgelse af forholdene. Kontaktperson er Per Mohr Hansen, 45 65 01 11.

Den 30. marts har ingeniørfirmaet været på besøg sammen med byggeskadefonden og foretaget opgravninger i gården og en besigtigelse af kælderen m.m. Vi venter på rapporten bliver færdig og de løsningsforslag, som vil fremsætte samt Byggeskadefondens afgørelse.

Da gården og parkeringskælderen er fælles med ejerforeningen og daginstitutionen, så vil et evt. løsningsforslag involvere begge foreninger samt Københavns Kommune. Bliver problemerne anerkendt som en byggeskade, får vi dækket 95 pct. af udgifterne, men det gør ejerforeningen ikke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB Pas på børnene i forhold til de opstillede sten.

Byggeskadefondens afgørelse vedrørende vores glasværn

Bestyrelsen har i samarbejde med KAB indbragt problemerne vedrørende gradvis delaminering af vores glasværn, samt at værnhøjden ikke alle steder er i overensstemmelse med bygningsreglementet for sikring mod fald for Byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har i skrivelse af 27. marts 2017 anerkendt, at der er tale om en byggeskade og er indstillet på at betale 95 pct. af udgifterne til udskiftning af glasværnene m.m. De samlede udgifter er anslået til ca. 1,5 mio. inkl. moms. Vores andel udgør 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser og vil ikke påvirke huslejen.

Den anden byggeskadesag, som vi har indbragt for Byggeskadefonden, er problemerne med vandindtrængning i parkeringskælder. Den sag er er under undersøgelse af et ingeniørfirma. Når undersøgelsen er afsluttet, så vil Byggeskadefonden tage stilling til, om de vil anerkende skaden som en byggeskade.

Kopi af Byggeskadefondens afgørelse vedr. glasværnet kan ses/hentes nedenfor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Byggeskadefondens afgørelse

Doner dine blomsterløg til gården!

Nu kommer foråret og mange os køber løgplanter og blomsterløg. Når blomsterne visner, så smides blomsterløgene som regel ud. Andre gange kommer vi til at købe for mange blomsterløg eller den forkerte slags.

Hvorfor ikke donere de gamle eller overtallige blomsterløg til gården?

Vi har i gården opstillet en plastikkasse, hvor I kan lægge de gamle eller overtallige løg.

Så sørger vi for at lægge løgene i jorden sammen med de over 1.000 blomsterløg, som vi lagde i jorden i efteråret, og som I nu kan se dukke frem af græsset og i blomsterkrukkerne.

Vi har også i sidste uge sat omkring 50 planter i jorden eller i krukker ved og omkring cykelhusene; og 1. april vil der blive stillet en gas-grill frem til fri afbenyttelse i gården.

Så nyd foråret og hjælp os med, at vi også til næste år får en gård med masser af blomster, planter og krydderurter til fælles skue og nytte.

Efterladte effekter i kælderen

I forbindelse med oprydningen i parkeringskælderen, har vi fundet en del effekter, som vil blive overdraget til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke melder sig inden 21. marts.

Det drejer sig bl.a. om en cykelvogn, en påhængsmotor, noget olie, en startlader og en cykel af god kvalitet.

Hvis du er ejer til nogle af disse effekter, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@sab-askholm.dk for at få en aftale om udlevering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen