Vær med til at sætte dit personlige præg på beplantningen i gården

Vær med til sammen med dine børn, ægtefælle, samlever eller nabo at sætte dit personlige præg på gården!

ga%cc%8ardprojekt

Gårdlauget har besluttet at afsætte 5.000 kr. til at gennemføre en konkurrence om beplantningen i gården.

Betingelser:
• beplantningen skal udelukkende foregå i de nuværende krukker og supplerende krukker,
• beplantningen skal sikre, at der er et varieret udvalg af blomster, planter, krydderurter o.l. året igennem i gården.
• personen eller gruppen skal være indstillet på uden ekstra vederlag at stå for pasningen det første år efter projektets igangsættelse,
• projektet starter i oktober og skal være klar senest 1. april 2017,
• projekter, som inddrager et eller flere af ejendommens børn eller naboer vil have en fordel, men alle forslag er velkomne.

Præmie:
Glæden ved at være kreativ og være med til at sikre, at Askholm fortsat er et godt sted at bo samt ikke mindst en stor tak fra bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen.

Fremsendelse af forslag
Forslag til projekt med beplantningsplan, budget samt navn og adresse på deltagere indsendes inden 1. oktober 2016 til
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om Gårdlauget, regnskab 2015/16 og Store Bagedag 4. december 2016

Afdelingen har overtaget formandsskabet for Gårdlauget Askholm i de næste 2 år, hvorJørgen Green er blevet valgt som ny formand.

Gårdlauget har fået sin egen hjemmeside og e-mailadresse, som kan findes på: www.gaardlauget-askholm.dk. Gårdlaugets e-mailadresse er: bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Regnskab 2015/2016
Regnskabet for 2015/2016 udviser en pænt overskud, som bl.a. skyldes forhandlingerne vedr. nedsættelse af administrationsbidraget. Det eksakte beløb vil senere bliver oplyst på vores hjemmeside, når bestyrelsen har gennemgået regnskabet, som vi ikke endnu er modtaget.

Store Bagedag afholdes søndag 4. december 14 – 18
i beboerlokalet, Thad Jones 2, 2450 København SV.

Et julearrangement for ejendommens børn og deres forældre, hvor børnene kan fremstille deres egne julesmåkager og få dem med hjem. Der vil være oplæsning, julemusik, julefilm, frugt, nødder, æble- og appelsinjuice samt juleglögg til de voksne. Husk bageforme og forklæde til børnene.
Juletræet vil blive tændt kl. 16 i gården, hvor der vil blive sunget julesange og serveret æbleskiver, juice og juleglögg.

Pris 25 kr. pr. deltager (ens pris for børn og voksne).
Indbetaling skal ske senest 1. december 2016 til MobilPay 23 43 50 40 med angivelse af navn og antal børn/voksne.

Har du ikke mulighed for at betale via MobilPay, så send et mail til bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk«.

Med venlig hilsen
bestyrelsen