Afdelingsmøde torsdag den 28. april kl. 19.00 i beboerlokalet

Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Askholm.
Mødet starter kl. 19.00 med, at organisationskonsulent Robert Nedergaard fra Lejernes Landsorganisation (LLO) vil fortælle om reglerne for låneoptagelse og betaling af lån i almennyttige boliger samt fordele ved medlemsskab af LLO, hvorefter der er afdelingsmøde med følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg og referent.
3. Fremlæggelse af beretning.
4. Orientering om regnskab for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015.
5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for perioden 1. august 2016 til
31. juli 2017. Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
6. Stillingstagen til kollektivt medlemsskab af LLO.
7. Installering af fibernet, stillingstagen til placering af stik m.m.
8. Orientering om gårdlauget og vandproblemerne i parkeringskælderen samt
gårdfest.
9. Orientering om budget 2016/2017 vedr. Askholm II og stillingstagen til fremtidig
procedure vedr. behandlingen af budget for Askholm II.
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Hvis du har et forslag, som du ønsker, at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du sende det på mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk senest den 14. april 2015.

Med ønsket om en god påske til alle beboere i Askholm.
Jørgen Green, Emil Hansen, Birgitte Bidstrup, Morten Wagner, Jens Zacho Rasmussen