Bestyrelsesmøde 8. august kl. 19.30 i mødelokalet

Deltagere:
Birgitte Bidstrup, Emil Hansen, Jørgen Green
Fraværende: Louise Toft.
Louise Toft er muligvis fraflyttet . Birgitte undersøger det

1. Skrivelser vedr. udlejning af garager og lejligheder
Der er indkommet en del skrivelser vedr. udlejning af parkeringspladser og lejligheder.
Som blev gennemgået.

2. SAB weekendseminar 14. – 15. september 2013 Rødvig
Jørgen Green deltager.

3. Naboorientering vedr. dispensation for lokalplan for Fordgrunden.
Taget til efterretning. Umiddelbart virker det ikke som om, at den dispensationen vil få nogen betydning for Askholm.

4. Direktør Jesper Nygård i KAB fratræder for at blive direktør i Realdania den 1. august.
til efterretning.

5. Hjemmeside.
Jørgen Green deltager i idémøde vedrørende hjemmeside. Forslag om foreningens egen hjemmeside fremsendes til Jørgen Green.

6. Bestyrelsens postkasse
Postkassen er blevet tømt for breve og reklamer.

7. Husdyr
Der er indkommet en forespørgsel om husdyr, som Jørgen Green besvarer i henhold til vedtægterne. Ejendomskontoret er orienteret om henvendelse og der er sendt et skriftligt svar til den pågældende. Ejendomskontoret har oplyst, at man på grund af forskellige formuleringer i henholdsvis kontrakter og husordenen i enkelte tilfælde har givet dispensation, da beboerne har godt i »god tro«, men ellers er reglen 1 husdyr, som skal godkendes inden indflytning eller anskaffelsen med mulighed for dispensation ved ansøgning .

8. Check på 45 kr. fra DK-kostmaster
Er overdraget til ejendomskontoret.

9. Henvendelse vedr. lamper i fælleslokalet, brug af de 40 000 kr.
Bestyrelsen var ikke enig i valget af den pågældende lampe og aftalte, at der indkaldes til beboermøde i lejerforeningen for at tage stilling til spørgsmål om lamper og brug af de 40.000 kr. så skal bruges til beboerlokalet. Det er alene lejerforeningen, som skal tage stilling.
Mødet er blevet fastsat til den 27. august 2013 kl. 19.30. Der er givet besked til ejendomskontoret og Boligselskab. Der serveres drikkevarer og snacks i forbindelse med arrangementet.

10. Andre emner.
Elevatoren, Dexter Gordons Vej 3 har givet problemer flere gange og der har også været problemer med nødopkaldet, som ikke er blevet besvaret. Ejendomskontoret har oplyst, at der er indledt forhandlinger om problemet, som gerne skulle løse problemerne.

Kritik af rengøringen i trappeopgang og elevator. Ejendomskontoret har oplyst, at man skifter til nyt selskab om et måned i håb om forbedring.

Beboerlokalet trænger til rengøring og vedligeholdelse samt en støvsuger. Det er aftalt med ejendomskontoret, at der bliver anskaffet en støvsuger samt foretaget en ekstra rengøring af lokalet samt at behovet for vedligeholdelse drøftes på det møde, som finder sted den 1. oktober (markvandring), hvor man skal gennemgå ejendommen med henblik på, hvad der skal foretages i forhold til ejendommen næste budgetår.

Ejendomskontoret oplyste, at det kun er lejerforeningen, som skal tage stilling til brugen af de 40.000 kr. Ejerforeningen har på nuværende tidspunkt ikke ret til at bruge beboerlokalet, men at lejerforeningen kan godkende, at de evt. får adgang til det.

Ejendomskontoret er interesseret i at høre om vores og lejernes mening vedr. en nedlæggelse af ejendomskontoret, da de oplever, at de stort set ikke får nogen henvendelser i åbningstiden. Bør drøftes på et beboermøde evt. med forslag om, at lokalet i så fald kan bruges til udlejning som »gæsteværelse« for lejerforeningens beboere.

Oprydning i parkeringskælderen
Ejendomskontoret oplyser, at det er gårdlauget, som har ansvaret for kælderen, men at man er enig i, at der trænger til en oprydning og at efterladte ting fjernes og i henhold til reglerne opbevares et andet sted i 2 mdr. inden de bortskaffes.

Den 9. august 2013

Jørgen Green,