Vær med til at sætte dit personlige præg på beplantningen i gården

Vær med til sammen med dine børn, ægtefælle, samlever eller nabo at sætte dit personlige præg på gården!

ga%cc%8ardprojekt

Gårdlauget har besluttet at afsætte 5.000 kr. til at gennemføre en konkurrence om beplantningen i gården.

Betingelser:
• beplantningen skal udelukkende foregå i de nuværende krukker og supplerende krukker,
• beplantningen skal sikre, at der er et varieret udvalg af blomster, planter, krydderurter o.l. året igennem i gården.
• personen eller gruppen skal være indstillet på uden ekstra vederlag at stå for pasningen det første år efter projektets igangsættelse,
• projektet starter i oktober og skal være klar senest 1. april 2017,
• projekter, som inddrager et eller flere af ejendommens børn eller naboer vil have en fordel, men alle forslag er velkomne.

Præmie:
Glæden ved at være kreativ og være med til at sikre, at Askholm fortsat er et godt sted at bo samt ikke mindst en stor tak fra bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen.

Fremsendelse af forslag
Forslag til projekt med beplantningsplan, budget samt navn og adresse på deltagere indsendes inden 1. oktober 2016 til
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen