Udskiftning af komfur (3)

Bestyrelsen har modtaget nogle spørgsmål vedrørende udskiftningen af komfurer, som vi her skal besvare:

1. Skal man have udskiftet sit komfur?
Nej, kun hvis der er behov for det eller forventes at blive det inden for de nærmeste 1-2 år.
Det er billigere for foreningen at købe et større antal komfurer fremfor enkeltvis. Tilsvarende gælder for frakoblingen og tilslutningen til gas.
2. Skal man selv betale for komfuret?
Nej, udgiften dækkes af de henlæggelser, som foreningen har foretaget til vedligeholdelse.
3. Hvis de fleste vælger gaskomfur eller induktionskomfur vil så alle få det, som flertallet vælger?
Nej, det er op til jer selv enten at vælge gaskomfur (med elovn) eller induktionskomfur til el med keramisk plade. Dog er vi nødt til at få undersøgt om der foreligger en aftale om, at et vist antal skal have gaskomfur. Vi har bedt KAB om at undersøge det.

Husk at returnere det udfyldte spørgeskema med navn og adresse senest den 31. januar. I kan også nøjes med at sende et mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk Hører vi ikke noget fra jer, så går vi ud fra, at jeres komfur ikke skal udskiftes.

Med venlig hilsen
Jørgen