Udskiftning af cykelstativer

I næste uge genoptager man arbejdet med at udskifte cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 35, Dexter Gordons Vej 11 og Dexter Gordons Vej 1 i den nævnte rækkefølge.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen