Udskiftning af cykelstativer på Dexter Gordons Vej

Grundejerforeningen har godkendt udskiftning af de nuværende cykelstativer langs med Dexter Gordons Vej med andre og mere funktionelle cykelstativer. De bliver leveret i næste uge, men vi har ikke modtaget besked om, hvornår de bliver sat op.

Ud for daginstitutionen DGV 1, vil der i første omgang blive opsat cykelstativer med plads til 14 cykler. Vi undersøger samtidig muligheden for at opsætte yderligere 14 cykelstativer.

Ud for DGV 11 cykelstativer med plads til 28 cykler og ud for DGV 35 cykelstativer med plads til 28 cykler.

Udgifterne betales af grundejerforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen