Sluseholmen lukkes for gennemkørsel

Nu lukker vejen Sluseholmen for gennemkørende biltrafik.

Fra lørdag den 1. juni skal bilisterne benytte nye ruter. Anlæg af nye kanaler og broer på Sluseholmen betyder, at vejen spærres for gennemkørende biler frem til september 2020. Cyklister og gående kan fortsat passere ad en kombineret gang- og cykelsti.

Når Sluseholmen lukkes af, åbnes nye adgangsveje fra Sjællandsbroen for at sikre, at alle kan komme til og fra området i bil.

Sluseholmen spærres helt i begge retninger fra Ved Stigbroerne til Kenny Drews Vej lørdag d. 1. juni. Til- og frakørsel til Lone Kellermanns Vej og Otto Brandenburgs Vej kan ske via Ved Stigbroerne.

Den 7. juni åbner en ny adgangsvej fra Sjællandsbroen til Ved Stigbroerne ved Nauticon-bygningen.

For at afvikle trafikken på Teglholmen, åbnes Vestre Teglgade for gennemkørende trafik til Vasbygade.

Mere information findes på:

Sluseholmens broer