Seneste nyt vedr. udskiftning af komfurer

KAB har i går meddelt følgende:

Så er der aftalt levering af induktionskomfurer fra Electrolux. De leveres på mandag og opbevares i beboerlokalet.
Den enkelte beboer vil blive kontaktet af wws Lars Lyngby med hensyn til installationen.
De øvrige komfurer (gaskomfurer) forventes først leveret primo marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen