Efterladt grill i gården og reol i trapperum TJV 2

Der er efterladt en gammel grill i gården, som bedes fjernet straks, da Gårdlauget i forvejen har opstillet en grill med tilhørende gas i gården, som alle beboere kan benytte.

Endvidere er der i trapperummet på Thad Jones Vej 2 efterladt en reol, som ligeledes straks skal fjernes, da der under ingen omstændigheder må opstilles inventar eller lig, på trapper eller trapperum, da der skal være fri passage og mulighed for rengøring.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen