Regnskab 2016/2017

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra KAB om, at regnskabet for 2016/1017 nu er blevet revideret og slutter med et overskud på 677.796 kr. Heraf stammer de 499.394,17 kr. fra sagen vedr. ejendomsskatter, så overskuddet i forhold til det budgetterede og opkrævede er på ca. 177.000 kr.

Regnskabet vil blive fremlagt på afdelingsmødet i foråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen