Plan for pudsning af ejendommens vinduer

Askholm – plan for vinduespudsning
Her kan du hente ned på din computer et udkast til plan for pudsning af ejendommens vinduer.

De røde prikker angiver de vinduer, som iflg. kontrakten med Alliance bliver pudset to gange om året (næste gang i oktober måned). De gule prikker omhandler de vinduer og glasfelter, som kan indgå i en supplerende aftale, hvor lejlighedsindehaveren selv betaler for arbejdets udførelse. Bestyrelsen er ved at indhente priser på disse tillægsydelser.