Ny opvaskemaskine i beboerlokalet

NY EKSTRA OPVASKEMASKINE
Beboerlokalet har fået en ekstra opvaskemaskine, som kan vaske store mængder af opvask i løbet af væsentlig kortere tid.

Begge maskiner er sluttet til det samme blødgøringsanlæg som gør, at ingen af maskinerne skal have salt!

Den gamle opvaskemaskine ASKO Professional kræver opvasketabletter og afspændingsmiddel. Bestyrelsen kontrollerer med jævne mellemrum, at maskinen har tilstrækkelig med afspændingsmiddel, men du skal selv medbringe opvasketabletter, hvis der ikke findes nogle efterladt i køkkenet.

Den nye maskine er en industri-opvaskemaskine Gam 560. Den er forsynet med automatisk sæbe- og afspændingsindtag. Så du skal HVERKEN bruge opvaskemiddel eller afspændingsmiddel. For en sikkerheds skyld, så kig under vasken, at der fortsat er sæbe og afspændingsmiddel i de to dunke/flasker, og at slangerne er nede i væsken. Den gule slange går til sæben, og den grønne til afspændingsmidlet.

INDUSTRI-OPVASKEMASKINEN GAM 560
Du skal huske at starte maskinen i god tid. Maskinen skal varme mange liter vand op, før den er klar til brug. Vaskekarret (TNK) skal være over 50 grader og skylletanken (boiler) skal være over 80 grader. Der går ca. 30 minutter før maskinen er klar (Ready).

Maskinen har også en sparefunktion, som efter 30 minutter sænker vandets temperatur i vaskekarret (til ca. 40 grader) og skylletanken (til 60 grader).
Når der trykkes på en af knapperne på betjeningspanelet, vågner maskinen op igen og genopvarmer vandet til ca. 60 grader vaskekarret og 84-85 grader i skylletanken. Der kan gå op til 15 minutter, før maskinen igen er klar (Ready) til opvask.

HVILKEN MASKINE SKAL DU BRUGE?
Hvis tiden er vigtig, og du har store mængder af opvask, så er der ingen tvivl om, at du skal vælge industri-opvaskemaskinen, men formentlig skal du være indstillet på, at kvaliteten og tørringen ikke er så god, som »Normal-programmet« på den gamle opvaskemaskine, men som til gengæld tager 160 minutter. Et alternativ er at bruge A Sani-programmet, som varer 75 minutter. eller B-Sani, som varer 70 minutter. eller at prøve industri-opvaskemaskinen og bedømme resultatet.

VEJLEDNING TIL DEN NYE OPVASKEMASKINE
Vi har opsat en vejledning til den nye opvaskemaskine på tavlen i køkkenet. Den kan også hentes på Brugsanvisning til ny opvaskemaskine GAM 560.

SKRIV TIL BESTYRELSEN
Bestyrelsen vil gerne høre om dine erfaringer med brug af den nye opvaskemaskine, og hvis du har ændringer til vejledningen.

Sankt Hans arrangement aflyst

AFLYSNING AF SKT. HANS 2018 PÅ SLUSEHOLMEN
Idrætsforeningen Haveje, som sammen med andre foreninger m.fl. står bag Sankt Hans arrangementet på Sluseholmen har meddelt, at det er aflyst.

Kære alle sammen

Da kommunen som så mange andre har afbrændingsforbud grundet tørke, må der ikke afholdes bål – heller ikke på vand eller i havne.
Dermed vælger vi at aflyse hele Haveje IFs Skt. Hans arrangement, da bålet er omdrejningspunktet.

En stor tak skal lyde til alle involverede og bravt kæmpende herfra:
Søspejdergruppen Havets Helte
Sydhavn Sogn
Skolen I Sydhavn
Grundejerforeningen Sluseholmen
samt hele Haveje IF hvis medlemmer og bestyrelse altid knokler hårdt for den lokale sportsforening og arrangementerne.

Undskyld til alle der havde glædet sig, og især til dem der er gået forgæves denne lørdag.

Ejer efterlyses

I forbindelse med oprydning i cykelhuse m.m. skal vi hermed bede ejeren til denne klapvogn med diverse effekter om at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk inden 8 dage, da vi ellers vil fjerne og destruere klapvognen med effekter.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Gårdlaugets generalforsamling

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– Gårdlauget afholder udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. i forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Teater ved Slusen denne weekend

Giv jeres børn og jer selv den oplevelse at bevæge jer over til Slusen, hvor den internationale Teatergruppe OM i dag kl. 16.00 og kl. 20 samt i morgen søndag kl. 14 viser deres forestilling Ophav. Fire dristige performere balancerer, flyver og forvandler med luftakrobatik, liniedans og live-musik slusen til et svirrende samlingspunkt.

I dag Lørdag kl. 18 spiller InCan Compagny deres cirkusforestilling »Planck« beregnet på børn fra 6 år og opefter samt voksne. Forestillingen spilles i det lille cirkustelt til højre for bådværftet på Slusen. Der spilles ikke søndag.

Der er gratis adgang til begge arrangementer.

Jubilæumsfest den 25. august, referat af det 1. møde i planlægningsgruppen

Deltagere i planlægningsgruppen:
Signe Voigt Vadskær, Vibeke Grum-Schwensen fra ejerforeningen.
Jens Zacho Rasmussen, Mark Baun og Jørgen Green fra almen afdeling.

Møde i planlægningsgruppen afholdt
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2,
Alle deltog

1. Indhold (hvilke aktiviteter skal der foregå).
Dag lørdag den 25. august. Det vides endnu ikke, hvad der ellers vil foregå i området i forbindelse med havnefestivalen. Orientering vil senere fremkomme.
– Hoppeborg (Signe) indhenter pris.
– Ballondyr (Signe), indhenter pris.
– Tryllekunstner (Mark)
– Børneteater (Jørgen). Indhenter katalog over børneteaterforestillinger og fremsætter forslag.
– Salsamusik (Vibeke), indhenter pris og forslag fra de medvirkende.
– Poul Banks, eller en anden kunstner (Jørgen), indhenter pris.
– Jazzmusik, Ida Hvid (Jørgen) indhenter pris
– Fællespisning med mad udefra (grill (Jens), buffet (Jørgen), børnemenu skal være inkluderet, minus svinekød, egnet for vegetarer. Indhentning af priser på 80-120 personer (ca. 1/3 børn).
– medbragt drikkevarer.
– gæstebilletter (pris skal senere aftales)
– Kaffe & te brygger vi selv.
– Fotoudstilling om Sluseholmen før og nu (Jørgen).

2. Hvornår skal det foregå på dagen.
Start kl. 15.00 med de børnevenlige arrangementer, kaffe & te, kage, saftevand og medbragte drikke.
– Evt. børneteater (Jørgen)
– Hoppeborg, Signe
– Ballondyr. Signe
– børnekonkurrence?
17.30 Spisning
Trylleri.
19.30 Musik
21.00 slut eller senest kl. 23.00.

3. Hvor skal det foregå?
Telt i gården, telt i gaden (Jørgen, Mark). Undersøges nærmere. Meget afhængig af vejret.
Beboerlokalet og køkkenet og toiletterne er reserveret til arrangementet

4. Hvem tager sig af hvad?
Er nævnt under pkt. 1. Senere skal der tages stilling til de praktiske opgaver.

5. Andet.
De to ejerforeninger skal selv afholde udgifterne til maden til deres beboere. Alle beboere i ejendommen inkl. delebørn skal spise gratis. Andre gæster kan købe madbillet. Pris for gæster fastsættes senere.

Gårdlauget skal dække udgifter til telt, underholdning, engangsservice m.m.

Det blev aftalt, at de forskellige forslag og priser m.m. fremsendes til Jørgen samt til de andre medlemmer af gruppen. Hvis der er behov for møde, sørger Jørgen for indkaldelse.

Det anbefales at lægge referatet ud på de to foreningers hjemmeside/facebookside for at indhente forslag og kommentarer.

Forslag og kommentarer vedr. jubilæumsfesten kan indsendes til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Referent Jørgen Green

Oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13

Karen Løth Sass fra husbåden Skansehage arrangerer sammen med Askholm m.fl. oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13. Dykkere vil hente affald op fra bundet, ledsagebåde vil modtage affaldet, hjælpere på land vil modtage affaldet og bringe det til miljøstationen.

Se nedenstående opslag og tilmeld dig, hvis du vil gøre en indsats for miljøet.

Lets get together and clean our waters – Vi gør hovedrent på vandet sidste søndag i maj – program følger, men kom og vær med. Vi slutter med en øl og fælles medbragt frokostmad på DGV Bryggen kl 13.00

Oprydning i kanalerne

Bestyrelsen

Vindere af spørgeskemaundersøgelsen

Følgende vindere er blevet udtrukket som vindere af et gavekort til Irma på 100 kr.
Gavekortet er lagt i jeres brevkasse onsdag 9. maj 2018.

Birgitte Bidstrup, Dexter Gordons Vej 3, 5. tv.
Rosemarie Stensbirk, Dexter Gordons Vej 3, 6. th.
Martin Grosen Dexter Gordons Vej 3, 5. th.
Lea Kristensen, Thad Jones Vej 2, 4.tv.
Morten Faigh, Dexter Gordons Vej 5, 3. th.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen:
I alt 15 besvarelser af 67 (22,4 %).

På nettet:
15 (100 %).

Overgang til elektronisk kommunikation
Godt 10 (66,7%).
Dårligt forslag 4 (26,7 %).
Ved ikke 1 (9,1 %).

Leverandør af internet
Andelsnet 11 (73,3 %).
Anden leverandør 4 (26,7 %).

Sab’s hjemmeside
Bruger den 7 (46,7 %).
Bruger den ikke 8 (53,8%).
Vil bruge den fremover 10 (66,7 %).
Vil ikke bruge den fremover 2 (13,3 %).
Ved ikke om de vil bruge den 3 (20,0%).

Askholms hjemmeside
Bruger den 14 (93,3 %).
Vidste ikke, at den eksisterede, men vil bruge den fremover 1 (6,7%).
Tilmeldt nyhedsbrev 14 (93,3 %).
Ikke tilmeldt nyhedsbrev, men vil gøre det 1 (6,7%).

Gårdlaugets hjemmeside
Bruger den 7 (46,7 %).
Vidste ikke, at den eksisterede, men vil bruge den fremover 7 (46,7%).
Ved ikke om vedkommende vil bruge den 1 (6,7%).
Tilmeldt nyhedsbrev 7 (46,7 %).
Ikke tilmeldt nyhedsbrev, men vil gøre det 7 (46,7%).
Ved ikke om vedkommende vil bruge den 1 (9,1%).

Jubilæumsfest
God ide at holde en jubilæumsfest 14 (91,3).
Vil deltage 7 (45,5 %).
Ved ikke, om de vil/kan deltage 3 (15 %).
Vil ikke deltage, forhindret i at deltage 5 (33,3%).

På bestyrelsen vegne

Jørgen Green, formand

Grill i gården

Hej alle

Vær opmærksom på, at gas-grillen i gården kan bruges af alle, som bor på Askholm (både lejere og ejere), da det er gårdlauget, som har betalt for grillen og betaler for gassen.

Vær også opmærksom på, at grillning i hjørnerne af gården, kan genere de beboere. som bor i hjørnerne, så brug enten grillen i gården eller flyt jeres egen grill hen mod midten af gården, hvor der er bedre cirkulation, så I og vi undgår klager.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen