To SUPs indkøbt af kajaklauget

Der er indkøbt to SUPs til Askholm Kajaklaug; Aqua Marine Magma. De er nu på plads og låsene har samme kode som øvrige låse i Askholm Kajaklaug. Finner, padler og pumpe er i kassen.

Regler
* Altid vest
.
* Maks. 145 kg
.
* Maks. Tryk 15 PSI (10-12 er også meget stabilt, men under 5 kan SUPen blive lidt v-formet og er svær at håndtere)

* Min. 10 år såfremt man står alene på SUP. Børn skal dog altid have voksen tæt på (eks. på SUP nr. 2)
.
* Lås efter brug, læg udstyr (dog ikke SUP…) i kassen.


Træning mv. gøres med fordel i fordgraven, vest for Egholm, hvor der er mere plads.

Flere oplysninger finder du på denne side:
Askholms kajaklaug

Brug af værkstedet

Der er ikke ansat nogen til at holde orden på værkstedet, så det er vigtigt, at I rydder op efter jer, fjerner træstumper og støvsuger gulvet for smuld og stumper. Det er trist at se et værksted som det på billedet. Der står en affaldsspand og en stor støvsuger i værkstedet, så der er ingen grund til ikke at rydde op efter sig.

Hvis det sker igen, vil pågældende blive udelukket for at bruge værkstedet og koden skiftet.

Vi beklager, hvis dette skulle blive nødvendigt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afdelingsmøde torsdag 17. september kl. 19.00 – Vandproblemer!

Det er aftalt med KAB, at det udskudte årlige afdelingsmøde afholdes torsdag 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2. Her skal der bl.a. tages beslutning om udskiftning af komfurer. Hvis du har andre forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, så send dem til bestyrelsen@sab-askholm.dk, så sætter vi dem på dagsordenen.

Jeg har fået en række henvendelser fra beboere og forbipasserende som gjorde opmærksom på, at der kom vand ned fra taget eller terrassen på hjørnet af DGV 1/Sluseholmen 39. Problemet er løst. Hvis i tømmer store mængder vand ud på jeres terrasse, så gør i klogt i, at sikre jer, at afløbet på terrassen ikke er stoppet. Så undgår I en situation, som den indtrufne. Hvis der er konstateret skader eller risiko for skader på nogle af lejlighederne eller terrasserne på Sluseholmen 37, så kontakt bestyrelsen.

Med venlig hilsen og god weekend.
Jørgen Green

Arbejdsgruppe vedr. det grønne område

Grundejerforeningen, som jeg er blevet valgt som formand for, har bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som senest 30. september skal fremkomme med forslag til indretning og anvendelse af det grønne område ved miljøstationen, dvs fra kondibanen og ned til flydebroen.
Annemarie Holm, som bor på Egholm, er formand for arbejdsgruppen og er interesseret i, at der også kommer medlemmer fra Askholm med i arbejdsgruppen

Hvis du har tid og lyst, så kontakt Annemarie Holm.

Med venlig hilsen
Jørgen Green

Brug af værkstedet

Der er efterhånden mange medlemmer af værkstedslauget, så det er vigtigt, at nøglen lægges tilbage i nøgleboksen, hvis man ikke er i værkstedet i P-kælderen.

Husk også at rydde op efter brug af værkstedet. Der forefindes støvsuger og en affaldspand, som skal bruges til mindre træstumper og andet affald (dog ikke kemisk affald).

Og at skrive på tavlen, hvis man låer værktøj med hjem (max. 7 dage) og slette oplysninger, når værktøjet er tilbage i værkstedet.

Det koster 200 kr. om året at være medlem af værkstedslauget. Betaling sker via MobilePay til 23 43 50 40 med oplysning om navn og adresse. De indkomne penge bruges til indkøb, reparation og værktøj m.m. til værkstedet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Møde i grundejerforeningen

Tirsdag 9. juni er der generalforsamling i Grundejerforeningen.
Udover, at der skal vælges ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, har Askholm og andre fremsat en række forslag:
– Vedtægtsændringer bl.a. en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, så flere boligforeninger kan blive repræsenteret.
– Skift af administrator.
– Opstilling og nedgravning af containere til bioaffald,
– Affaldsplan for Sluseholmen (se vedhæftede affaldsplan).
Affaldsplan for Sluseholmen Nord, version 2
– Fra Egholm om forbedring af forholdene langs opholdstrappen på Richard Boones Vej på grund af de mange gæster,
– Overdækning af miljøstationen.
– Anskaffelse af plastpresser til miljøstationen.
– Udskiftning af låsesystem til nøglebriksystem på miljøstationen.
– Dækning af udgifter vedr. Miljøprammen Sluseholmen og Miljøkajakken Sluseholmen.
– Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. indretning af det grønne område ved miljøstationen og hundegården.
– Opsigelse af aftale med Grøn Vækst og indhentning af nye tilbud på renholdelse og vedligeholdelse af området.
– Etablering af skur, overdækning og terrasse til Søspejderne og Miljøkajakken,
– Nedlæggelse af 2 parkeringspladser ved Dexter Gordons Vej 1 og opstilling af cykelstativer samme sted for at løse de kaotiske forhold ved daginstitutionen.
. Drøftelse af hvilke regler, som skal gælde i forhold til pontoner med eller uden motor i kanalerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leje af gæsteværelse og beboerlokale

Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere vedr. leje af gæsteværelse og beboerlokalet og har været i dialog med KAB og ejendomskontoret om dette. I øjeblikket er der forbud mod forsamlinger på over ti personer.
Det er i den forbindelse aftalt:
– at gæsteværelset kan lejes på de sædvanlige betingelser, da brugen af gæsteværelset ikke er omfattet af forsamlingsforbudet,
– at beboerlokalet forventes åbnet for udlejning fra 8. juni, når forsamlingsforbudet hæves till 30-50 personer, og det forventes hævet yderligere fra 8. juli og igen fra 8. august.

I forbindelse med at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, vil informationsmateriale med anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv blive bragt på vores hjemmeside, når dette er modtaget fra KAB.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af Ryobi deltasliber + batteri

Vi mangler i værkstedet Ryobi deltasliber + batteri.


Det er vigtigt, at hvis man låner værktøj med hjem, at man skriver dato, værktøj og adresse på tavlen og overholder, at lånetiden er max 7 dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Cykel parkeret så porten ikke lukker!

Der er blevet parkeret en cykel, så porten ikke kan lukkes, da porten hele tiden rammer cyklen med gummilisten, så sikkerhedsmekanismen stopper portens lukning. Porten har stået åben siden i går eftermiddags. Jeg har fjernet cyklen, så porten igen lukker. Gårdlauget opfordres til at blokere området for cykelparkering, så problemet ikke fortsætter og fjerne de reservehjul, som ligger på pladsen, da reservehjul kun må lægges på ejerens bilparkeringsplads.