Opgravning i gården

Vi har rykket for at få arbejdet afsluttet og modtaget følgende information fra EKAS, som styrer projektet:

Membranen er lavet og ser ud til at holde tæt, samt leder vand mod brøndene. Det hjælper vandet bedre på vej, når vi får drænmåtterne på (måtterne med geotekstil og drænmåtte i midten). Sven Bech, gartneren, har først tid i kalenderen onsdag i næste uge desværre. Meget gartner arbejde bliver hele tiden forskudt pga vejret. Så belægningen kan først blive lagt her. Jeg har bedt dem om at medbringe ekstra drænmåtter, da jeg kan se at de er svært medtaget enkelte steder. Der er ingen grund til at ligge de, der ikke fungerer.

Vi har konstateret, at der fortsat kommer vand ned gennem loftet ved P-plads 95 og 96 og informeret EKAS om problemet.

Askholms danseklub for børn (5-10-årige)

Tuesday Dance
Askholms danseklub for børn
(5-10-årige)

Kære alle

Tirsdag den 1. oktober starter vi vores første klub for Askholms børn.

Konceptet: Vi starter med opvarmningen og hyggesnak, øver dansetrin, hopper og danser og afslutter træningen med afslapning og lidt yoga.

Mødetid: Hver tirsdag fra kl. 17.15 – 17.45 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2. Børnene må gerne tage yogamåtte og drikkedunk med. Gymnastiktøj tages på hjemmefra, da der ikke er mulighed for at tage et bad efterfølgende.

Tilmelding: Skriv til askholmbestyrelse@gmail.com. Angiv barnets navn, alder og adresse.

Pris: Gratis.
Der er plads til 20 børn, først-til-mølle-princip. Så skynd jer 😊.
Underviser: Aksana Palevich.
På gensyn tirsdag den 1. oktober kl. 17.15.

Aksana Palevich
Formand, EF Askholm

Forbrug af varme, El og vand i august 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 105.940 kr. svarende til 16,3 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 16,7 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.834 kr. svarende til 9,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,8 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 25.329.841 kr. svarende til 10,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,2 % mindre vand end forudsat.

Regnvand i parkeringskælder

Som I ikke kan undgå at bemærke, så får vi en masse regnvand ned i P-kælderen. Det skyldes, at membranen er fjernet og først kan lægges på, når det er tørvejr.
Membranen bliver lagt på i næste uge, hvis vejret holder. Herefter skal der lægges geotekstil, grus og belægning.

Desværre har vi ingen ledige parkeringspladser, vi kan tilbyde som erstatning, da vi allerede har flyttet tre biler. Hvis der er nogen, som ikke bruger deres parkeringsplads den næste uges tid, må I godt kontakte bestyrelsen, så vi kan hjælpe dem, som p.t. får regnvand ned over deres biler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opgravning og forsegling af gården

Opgravning og forsegling af gården for at forhindre vandindtrængen i P-kælder er nu startet.
Dækket er opbygget på følgende måde:
• 60 mm flise.
•180 mm jordlag.
• Fiberdug bestående af 3 lag syet sammen.
• Smøremembram.
• Klaplag.
• Huldæk.

Lige nu er de igang med at fjerne smøremembramen. Det larmer en del, men når det er overstået i løbet af 2 dage, så skulle de øvrige arbejder (lægning af fiberdug, jord- og flisepålægning) foregå uden de store støjproblemer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Program for gårdfest og Langbordsfest 17. august 2019


Kl. 14.30 Reception i anledning af præsentation af fotoudstillingen “A stranger is a friend you have not met yet” med fotografier af Claus Andersen i Askholms Gård. 12 familier fra Askholm fortæller om deres liv og vejen til Askholm.
Kl. 15.00 Klovnen Joye optræder i Askholms gård for børn og barnlige sjæle.
Kl. 16.00 Børnelege v. Aksana Palevich.
Kl. 17.00 Marie Carmen Koppel med Anders Koppel og Lars Harboe giver koncert på bryggen ud for Dexter Gordons Vej 9 samtidig med afslørringen af 5 kanalers navne, som får navne efter nulevende musikere og sangere bosat på Sluseholmen.
Kl. 18.00-23.59. Husbådelauget Bryg(g)en afholder Langbordsfest på Sluseholmen for Sluseholmere med fællesspisning, aktiviter, musik og dans. Tilmelding skal ske til husbådelauget og koster 20 kr pr. person til dækning af velkomstdrink, som betales ved arrangementet.
Husbådelauget langbordsfest
Der er fri adgang til alle arrangementer.
Arrangementet lægger op til, at man selv medbringer mad og drikkevarer, men dem, som ikke ønsker at medtage mad, men kun drikkevarer, kan bestille en siciliansk buffet fra buffetkompagniet.
 Menuen fremgår af nedestående link:
siciliansk-buffet
Koster 140 kr. pr. person inkl. brød og smør. Børn under 12 år halv pris.
Bestilling og betaling skal ske senest søndag den 11. august via MobilePay til Jørgen Green på tlf. 23 43 50 40, som står for bestillingen.

Forbrug af varme, el og vand i Askholm

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 26. juli

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme
Beregninger viser et beregnet overskud på 83.490 kr. svarende til 12,8 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 12,4 % mindre varme end forudsat.

El
Beregninger viser et beregnet underskud på 22.248 kr. svarende til 35,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,9 % mere el end forudsat.
Der er fejlagtigt budgetteret med for lavt beløb i afdelingens budget for 2018/19. Dette har man først konstateret hos KAB i september 2018..

Vand
Beregninger viser et beregnet overskud på 34.841 kr. svarende til 13,6 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,4 % mere vand end forudsat.

Sidste nyt om tyveri af cykel i P-kælder

Til orientering kan det oplyses, at den meget dyre cykel, som blev stjålet i P-kælder iflg. ejeren er kommet til veje hos en cykelhandler på Nørrebro. Ejeren er informeret om, at vi har videooptagelser af tyveriet, som politiet kan få udleveret ved henvendelse til mig.

Forsøg på tyveri af El-cykel

Udover tyveriet af cyklen i P-kælderen har der været et forsøg på tyveri af den hvide el-cykel, som stod parkeret i det ene cykelhus i gården. Da cyklen nu stod næsten ulåst, har vi låst den inde på værkstedet i P-kælderen.

Ejeren bedes kontakte bestyrelse@gaardlauget-askholm.dk

Forsøget er sket nogenlunde samtidig med tyveriet i P-kælderen, så formentlig er det de samme personer, som har været på spil.

.