Miljøstationen er genåbnet!

Grundejerforeningen Sluseholmens Nords bestyrelse har besluttet, at miljøstationen skal være åben på trods af, at der i weekenden var kaotiske forhold på miljøstationen med mange mennesker og affald, og at Københavns Kommune har lukket alle tilsvarende pladser p.g.a. smitterisikoen.

Jeg finder, at bestyrelsen beslutning er dybt uansvarlig og i strid med de anvisninger, som er kommet for at begrænse smitterisikoen og smittespredningen. Af samme grund deltager Askholm II ikke længere i pasningen af miljøstationen.

Lukning af miljøstationen

For at hindre smitte med coronavirus er det nødvendigt at lukke miljøstationen på Sluseholmen.
Det er heller ikke tilladt at henstille affald uden for miljøstationen og overtrædelse vil føre til politianmeldelse. Vi beklager de ulemper, som lukningen vil medføre for beboerne, men vi nødt til at gribe ind og følge Sundhedstyrelsens retningslinier.

In order to prevent coronavirus infection, it is necessary to close the environmental station at Sluseholmen.
Disposing of waste outside the environmental station is also not permitted and violation will lead to police reporting. We regret the inconvenience that the closure will cause for residents, but we have to intervene and follow the guidelines of the National Board of Health.

Affaldsposer

Hver måned udleverer ejendomskontoret affaldsposer i vores brevkasser. For mit vedkommende får jeg ikke brugt dem alle, så efterhånden har jeg en del til overs. De bliver nu lagt ned på postkasserne, hvor alle, som er bekneb for poser, kan forsyne sig.

Bliver der nogle tilovers, så leverer jeg de tilbageblevne til ejendomskontoret, så de kan indgå i udleveringen.

Jeg vil opfordre andre, som er i en tilsvarende situation, at gøre det samme.

Forklaring på den røde lamper, som blinker uden for P-kælderen

Der har været brandeftersyn i dag i P-kælderen.

I forbindelse med eftersynet opstod der en fejl på sprinkleranlægget, som er årsag til, at den røde lampe blinker uden for nedkørslen til P-kælderen.

Brandvæsenet er blevet orienteret, så de ikke kommer, hvad de normalt vil gøre, når lampen blinker. Der er også tilkaldt tekniker.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nej til affaldscontainere uden for miljøstationen

Københavns Kommunes miljøforvaltning har planer om i midten af marts at stille 24-26 stk. 400 liter affaldscontainere til bioaffald op ved indgangene til gårdene med 2 container hvert sted. Antallet af containere svarer til ca. 1 pr. 50 lejligheder. Så kan I selv regne ud, hvor mange jeres forening vil få opstillet, hvis I ikke gør noget! Kommunen foreslår som alternativ, at grundejerforeningen langs med kanalerne på Thad Jones Vej og Ernie Wilkins nedgraver containere ikke kun til bioaffald, men også til andre affaldsformer samt at den store VIP-container på miljøstationen fjernes.

Askholm og Egholm har udarbejdet en protest mod disse planer, som vi har sendt til grundejerforeningen, boligforeningerne og miljøforvaltningen i København.

Læs vores protest og forslag på nedenstående link.

Nej til affaldscontainere ude i området

Udskiftning af komfur

Vi har 3 skemaer liggende fra personer, hvor hverken navn eller adresse fremgår.
1. har ikke behov for komfur og 2 vil gerne have udskiftet til henholdsvis gaskomfur og induktionskomfur til el. Det ene skema kom ind i weekenden. Vi har forøvrigt fået bekræftet, at man ikke er tvunget til at være tilsluttet gas, så det er muligt i stedet for gaskomfur, at få et induktionskomfur med keramisk overflade, hvis der er behov for udskiftning.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Neden for har vi angivet de adresser, som vi mangler at få svar fra:
1. Dexter Gordons Vej 1, 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1, 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5, 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5, 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5, 6 tv
6. Sluseholmen 39, 1 tv
7. Sluseholmen 39, 4 tv
8. Thad Jones Vej 2, 1 tv
9. Thad Jones Vej 2, 1 th
10. Thad Jones Vej 2, 2 th
11. Thad Jones Vej 2, 3 tv
12. Thad Jones Vej 4, st.
13. Thad Jones Vej 4, 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ja. gaskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer (4)

Vi mangler fortsat at få svar fra en række beboere. Herudover har vi fået 3 skemaer, hvor vi vi mangler både navn og adresse for, at kunne identificere hvem, som har sent skemat.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Vi mangler svar fra følgende:
————————
1. Dexter Gordons Vej 1 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5 5 th
6. Dexter Gordons Vej 5 6 tv
7. Sluseholmen 39 1 tv
8. Sluseholmen 39 4 tv
9. Thad Jones Vej 2 1 tv
10. Thad Jones Vej 2 1 th
11. Thad Jones Vej 2 2 tv
12. Thad Jones Vej 2 2 th
13. Thad Jones Vej 2 3 tv
14. Thad Jones Vej 4 2 th
15. Thad Jones Vej 4 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ukendt, Ja, induktionskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Internet 1000/1000Mbit er installeret

Ulrik Sell fra Andelsnet har netop meddelt at skiftet er foretaget, og at hastighederne nu er 1000/1000 Mbit.

Hvis der er spørgsmål eller man har brug for at kontakte dem i forhold til router eller optimering af Wi-Fi, kan man kontakte deres support-afdeling på: 36 92 62 32 eller support@andels.net.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen