Udskiftning af komfur (3)

Bestyrelsen har modtaget nogle spørgsmål vedrørende udskiftningen af komfurer, som vi her skal besvare:

1. Skal man have udskiftet sit komfur?
Nej, kun hvis der er behov for det eller forventes at blive det inden for de nærmeste 1-2 år.
Det er billigere for foreningen at købe et større antal komfurer fremfor enkeltvis. Tilsvarende gælder for frakoblingen og tilslutningen til gas.
2. Skal man selv betale for komfuret?
Nej, udgiften dækkes af de henlæggelser, som foreningen har foretaget til vedligeholdelse.
3. Hvis de fleste vælger gaskomfur eller induktionskomfur vil så alle få det, som flertallet vælger?
Nej, det er op til jer selv enten at vælge gaskomfur (med elovn) eller induktionskomfur til el med keramisk plade. Dog er vi nødt til at få undersøgt om der foreligger en aftale om, at et vist antal skal have gaskomfur. Vi har bedt KAB om at undersøge det.

Husk at returnere det udfyldte spørgeskema med navn og adresse senest den 31. januar. I kan også nøjes med at sende et mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk Hører vi ikke noget fra jer, så går vi ud fra, at jeres komfur ikke skal udskiftes.

Med venlig hilsen
Jørgen

Udskiftning af gaskomfur – manglende navn og adresse

Vi har fået 5 besvarelser ind, hvor vi ikke kan se, hvem der har sendt besvarelsen.
Hvis du er en af dem, så send dit navn og adresse til bestyrelsen@sab-askholm.dk og skriv også det nr., som står nedenfor:

1. Ja, gaskomfur, Emaljeskader, et blus virker ikke, skæv skuffe, ovnlåge hakker.
2. Induktionskomfur, behov for udskiftning.
3. Ikke behov for udskiftning.
4. Induktionskomfur, Tekniker flere gange, problem med skuffe og et blus.
5. Ja, gaskomfur.

Det er vigtigt, at vi får oplyst navn og adresse, så vi ved, hvem der har behov for udskiftning og jeres ønsker.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Notat vedr. vandindtrængning i P-kælder

I 2019 gennemførte Gårdlauget Askholm, som har ansvaret for bl.a. P-kælderen‚ en opgravning af gården for at stoppe vandnedsivning fra gården til P-kælder. Arbejdet var begrænset til to områder og ikke alle de områder, hvor der trængte vand ned. Herudover blev der foretaget injicering forskellige steder i P-kælderen, hvor der var konstateret vandindtrængen gennem muren.

Nu foreligger der et notat fra EKAS om dette arbejde, som vil blive drøftet dels på førstkommende bestyrelsesmøde og dels på afdelingsmødet.

Notatet kan hentes på dette link:
Notat vedr. vandindtrængning i p-kælder

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer (2)

Husk at skrive navn og adresse på spørgeskemaet, inden I sender det tilbage. Hvis I har glemt det, så send mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk med oplysninger, så vi kan identificere besvarelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer?

Godt Nytår!

Næsten alle ejendommens komfurer er 10-11 år gamle, og der foregår forskellige overvejelser vedr. udskiftning af alle gamle komfurer.

For at få et overblik over behovet for udskiftning, og beboernes ønsker i den forbindelse, vil vi bede jer besvare et spørgeskema, som vi har lagt i jeres postkasse.

Udfyld skemaet og send det via mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk eller læg det i bestyrelsens postkasse, som sidder på væggen inden for døren på Thad Jones Vej 2.

Husk, at anføre jeres navn og adresse på besvarelsen!

Pas på ikke at lægge besvarelsen i ejendomskontorets postkasse.

Svaret bedes afleveret eller indsendt via mail senest 31. januar 2020.

For en sikkerheds skyld vedhæfter vi også skemaet nedenfor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Spørgeskema vedr. komfur, version 2

Cykelstativer

Efter diverse forsinkelser er cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 1 sat op, men desværre viser det sig, at man har sat nogle skråstillede cykelstativer op, som gør, at fortovet bliver indsnævret. Vi har gjort grundejerforeningen opmærksom på fejlen og forventer, at de bliver udskiftet med de rigtige stativer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af cykelstativer

I næste uge genoptager man arbejdet med at udskifte cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 35, Dexter Gordons Vej 11 og Dexter Gordons Vej 1 i den nævnte rækkefølge.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af borehammer fra værkstedet og sortering på miljøstationen

Hej

Hvis nogle har lånt borehammeren, så er det vigtigt, at udlånet bliver skrevet på tavlen i værkstedet, og at borehammeren kommer tilbage inden for 1 uge, da den er meget efterspurgt.

Ensto har overtaget ansvaret for renholdelse af miljøstationen og i den forbindelse, har jeg udarbejdet en oversigt over, hvor de forskellige affaldsgrupper skal hen. Et skilt vil senere blive sat op på stationen, men her er oversigten:

Hvor skal det hen, miljøstationen

Mvh
Bestyrelsen

Vedr. installation af 1000/1000 Mbit og ny switch

Til alle, som har internetabonnement hos Andelsnet.

Efter beslutning i afdelingsbestyrelsen og drøftelse med KAB er det aftalt med Andelsnet, at vores internetforbindelse opgraderes med en ny switch til 1000/1000 Mbit. Udgiften dækkes af foreningen af de midler, som vi har stående til internet.

Der vil være minimal nedetid i forbindelse med skiftet, og I vil senere få besked om, hvornår skiftet sker.

Prisen for de 1000/1000Mbit vil være 120 kr. pr. md. med leje af premium router 150 kr. pr. md.

Nye brugere skal stadig betale 250 kr. i startgebyr.

Jeres nuværende router kan fortsat bruges, og ny indstilling er ikke nødvendigt. Opstår der problemer, vil Andelsnet hjælpe til med at løse problemet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen