Gårdfesten 13. august og indretning af værksted og værktøjsdepot

Gårdfesten søndag den 13. august 2017
Gårdfesten indgår som et led i Sluseholmens Havne- og Kanalfestiva,l hvilket medfører,
– at frokosten med medbragt mad og drikkevarer kl. 12.00 foregår i teltet ud for Thad Jones Vej 4, hvor der kl. 13.00 er koncert med bluessangeren Paul Banks. Der er fri adgang til arrangementet og koncerten, hvor der også er opstillet en grill,
– at Teatret på Hjuls forestilling »Guldlok og de tre bjørne« (for de 2-5-årige) fortsat spilles i beboerlokalet kl. 14.00. Det er nødvendigt at købe billetter til denne forestilling. Pris 50 kr. Betaling sker via MobilePay på 23 43 50 40 eller ved mail til bestyrelsen for gårdlauget..

Det fulde program for Sluseholmens Havne & Kanalfestival den 13. august kan ses på Sluseholmens Havne- og Kanalfestival og vil blive ophængt i opgangene.

Værksted & Værktøjsdepot i parkeringskælderen i »buret«
Gårdlauget har i parkeringskælderen etableret et værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m. som kan bruges og udlånes til beboerne. Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er Finn Dauer Rasmussen, Dexter Gordons Vej 33, med gårdlauget som driftsansvarlig. Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug. Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Indtægterne skal bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb af nyt værktøj og maskiner. Betaling sker via MobilePay, telefon 23 43 50 40.
Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer på Askholm. Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af bilen o.m.a.. Herudover vil der blive anskaffet en afkorter (rundsav).
Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboxen, hvor man kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har adgang til værksted og værktøj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for gårdlauget

Askholms Gårdfest søndag 13. august kl. 12.00 – 15.00

12.00
Gårdlauget byder velkommen med en velkomstdrink, grillen er tændt, men man medbringer selv mad og drikkevarer.
13.00
Koncert med bluessangeren og guitaristen Paul Banks i Askholms gård.
Paul Banks er en amerikansk blues- og folk-guitarist, der fra 1961 har boet i Danmark. Poul Banks har siden slutningen af 1960’erne medvirket på en lang række danske og udenlandske indspilninger og modtaget en række musikpriser bl.a. som årets sangskriver (2001), Bedste bluesudgivelse (2006) og årets Danske Blues Navn (2006).

14.00
Teatret på Hjul opfører »Guldlok og de tre bjørne« (2-5-år).
Der var engang… Sådan starter eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. En populær og klassisk fortælling for de mindste børn og deres voksne.

Billetter til forestillingen købes ved at indbetale 50 kr. pr. billet på MobilePay 23 43 50 40. Til de øvrige arrangementer er der fri entré.

Gårdfesten indgår som en del af Sluseholmens Havne- og Kanalfestival samme dag.

Læs mere om Sluseholmens Havne- & Kanalfestival. Siden bliver løbende opdateret.

Cykeloprydning på Sluseholmens veje og brygger

I forbindelse med flytning af en del cykler pga. af renovering af broerne over kanalerne, går grundejerforeningen i gang med en cykeloprydning på alle veje på Sluseholmen inkl. de cykler, som står på bryggerne ved husbådene og bådpladserne.

Fredag 16. juni vil der blive sat strips på alle områdets cykler, som står på gaderne og bryggerne.

Efter 3 uger – fredag den 7. juli – fjernes de cykler, som fortsat har strips.

Grundejerforeningen er opmærksom på, at man normalt får 4 ugers frist til at fjerne strips, men pga. sommerferien er man nødt til gøre fristen lidt kortere.

Til gengæld vil de cykler, som bliver fjernet, blive opbevaret i en aflåst container på Thad Jones Vej eller ved miljøstationen i yderligere 3 uger, hvor beboerne kan få udleveret deres cykel, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at det er deres cykel.

Alle indsamlede cykler vil blive opført med billede, model og registreringsnummer i en database, så grundejerforeningen kan besvare spørgsmål, hvis en cykel er indsamlet og ønskes udleveret.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet 6 uger efter påsætning af strips, vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Vær flink og fjern jeres strips, så hurtigt som muligt, så I ikke glemmer det pga. travlhed eller sommerferie.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Fotoregistrering af ejendommen, måling af støjbelastning

Firmaet Sweco Danmark A/S vil forud for opstart på piloteringsarbejde i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen Karre K (se kort) gennemføre en fotoregistrering af vores ejendom. Pælenedramningen forventes starte mandag den 26. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 2. – 4. måneder.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på de nærmest beliggende ejendommen samt af støjbelastningen i perioden.

Lukning af broer på grund af reparation, Sluseholmens Kanal- og Havnefestival 13. august

Det er vigtigt, at I går ind på Sluseholmens hjemmeside og læser opslaget vedr. lukning af broer pga. reparation og vedligeholdelse i perioden 31. maj – 13. september 2017. Projektet er opdelt i 3 faser, hvor fase 1 og 3 fører til lukning af broer på Dexter Gordons Vej og Thad Jones Vej. Broen over havneindløbet på Sluseholmen er ikke berørt. Den 31. maj begynder man, at gøre klar til lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej og den lille gangbro, som forbinder Thad Jones Vej med det grønne område ved søspejderne. Formentlig vil lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej ske i to omgange, da man ellers vil få problemer med de biler, som står parkeret på Dexter Gordons Vej mellem de to broer og nedkørslerne til parkeringskælderen på den samme strækning. Senere vil de tre broer på Thad Jones Vej blive lukket.

https://www.facebook.com/groups/sluseholmen/

Det er muligt, at der bliver byttet rundt på fase 2 og 3 på grund Havne- og Kanalfestivalen 13. august, som Askholm er en aktiv del af, og som I kan læse mere om på på vedhæftede plakat.

Plakat Havne- Kanal festival 2017

Porten til parkeringskælderen lukker ikke

Porten til parkeringskælderen lukker ikke. Fejlen er blevet anmeldt, men først i morgen kan vi forvente, at fejlen er udbedret.

Sørg for ikke at have personlige effekter i bilen i tilfælde af indbrud.

Video-overvågningen fungerer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Effekter i kælderen

På cykelparkeringsarealerne må der ikke opbevares andre ting end cykler og cykelvogne. Er du ejer af nogle af nedenstående effekter bedes du fjerne dem inden mandag 1. maj 2017, da de ellers vil blive fjernet og destrueret af viceværten.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for gårdlauget.