Opsætning af LED-lamper Sluseholmen 39

Vores nuværende lamper i opgangene er gået ud af produktion, så når en lampeskærm går i stykker, kan vi ikke få en ny.

Det er besluttet at tage de lamper ned, som sidder i opgangen Sluseholmen 39 og bruge dem som reservedele i de andre opgange. Det vil ske om ca. 14 dage. I stedet vil der blive opsat LED-Lamper, der minder om de »gamle« lamper, men med en mere robust skærm. Se vedhæftede PDF-file.

SG Enøk hvid E27 (1)

Senere vil der blive taget stilling til om der skal ske udskiftning af samtlige lamper i de øvrige opgange, og hvornår det skal ske.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen