Oprydning blandt cykler samt spørgeskema

Der er blevet lagt informationsbrev om oprydning blandt cykler samt spørgeskema om elektronisk kommunikation i jeres brevkasse. Sidstnævnte findes også som elektronisk dokument på vores hjemmeside. Svarfristen vedr.spørgeskemaet er 30. april.

OPRYDNING I PARKERINGSKÆLDER & CYKELHUSE

Der er nu sat plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne i kæder, cykelhuse og på de cykler, som står på fortovene langs med Dexter Gordons Vej, Sluseholmen 37 og 39 og Thad Jones Vej 2, 4, 6 og 8. Der er sat små strips på, så pas på, at I ikke overser dem eller glemmer at fjerne dem.

Husk, at plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne m.m., skal fjernes senest 8.maj 2018, hvis I vil undgå, at cyklen eller barnevognen m.m. bliver indsamlet og afleveret til politiet som hittegods. Cykler og barnevogne, som står på en privat parkeringsplads vil ikke blive fjernet, da det må antages, at de tilhører ejeren af parkeringspladsen.

Det er ikke tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, indbogenstande og madrasser o.l. hverken på parkeringspladserne eller i cykelrummene.

For at sprinklersystemet kan fungere i tilfælde af brand må der ikke hænges noget i rørene, lægges ting på kabelbakkerne eller opsættes overdækning over cykel- og parkeringspladser.

Adgang til rummene for centralsug og de to elevatorer skal holdes fri for effekter, cykler m.m.

Reservehjul og dæk o.l. må ikke placeres andre steder end på egen parkeringsplads.

Den 9. maj 2018 vil der ske indsamling af cykler og barnevogne med strips og sammen med de effekter, som ikke må være i parkeringskælderen eller være placeret i cykelrummene, vil de blive fjernet af viceværten.

REMOVAL OF UNUSED BICYCLES AND PRAMS FROM the underground parking and bicycle houses
We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:
 You have until may 8nd, 2018 to remove the plastic strips from your bicycles and prams.
 Bicycles, which on May 9nd, 2017 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before February 9. may 2018nd, if you want to keep your bicycles and prams!

Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards
Sundby Rengøring, vicevært/caretaker.