Opgravning i gården

Der er fortsat store problemer vedrørende vandindtrængning og vandnedsivning i parkeringskælderen. Der er udarbejdet rapport vedr. problemerne, som af KAB er blevet indsendt til byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har besluttet at gå ind i sagen og har bedt ingeniørfirmaet Esben Kirkegaard, rådgivende ingeniører A/S om at foretage en mere detaljeret besigtigelse og undersøgelse af forholdene. Kontaktperson er Per Mohr Hansen, 45 65 01 11.

Den 30. marts har ingeniørfirmaet været på besøg sammen med byggeskadefonden og foretaget opgravninger i gården og en besigtigelse af kælderen m.m. Vi venter på rapporten bliver færdig og de løsningsforslag, som vil fremsætte samt Byggeskadefondens afgørelse.

Da gården og parkeringskælderen er fælles med ejerforeningen og daginstitutionen, så vil et evt. løsningsforslag involvere begge foreninger samt Københavns Kommune. Bliver problemerne anerkendt som en byggeskade, får vi dækket 95 pct. af udgifterne, men det gør ejerforeningen ikke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB Pas på børnene i forhold til de opstillede sten.