Opgravning i gården

Vedrørende vandindtrængen i P-kælder.
Arbejdet med injicering for at forhindre vandindtrængen mellem væg og kældergulv er afsluttet.

Det samme er arbejdet med nedtagning gipsplader over de parkeringspladser, hvor der kommer vand ned gennem dækket. Det drejer sig udelukkende om parkeringspladser, som tilhører ejerforeningen. Herefter skal det man gå videre med undersøgelse af, hvor vandet trænger ned fra og udarbejdelse af en plan for at forhindre, at det sker. Også i vores del er der nedtaget gipsplader, hvor der kommer regnvand ned. For at forhindre, at det sker, skal der graves op i gården fordelt på 2 områder på tilsammen 100 kvm. Fliserne skal tages op og der skal lægges en forseglet membran, som skal forhindre vandnedsivningen, hvorefter området skal reetableres. Dette er et krav fra Byggeskadefonden.

Arbejdet vil blive udført efter følgende plan:
Uge 33: Sven Bech A/S kommer mandag og tirsdag og optager belægning, grus og geotekstil. De laver i denne uge også støbninger for enden af trapperne. Måske det skal udføres efterfølgende i uge 36, så der ikke bliver problemer med op- og nedgang til trapperne.
Uge 33 + 34:
Christiansen & Essenbæk A/S fjerner membranen der ligger på dækket
Uge 35:         
Christiansen & Essenbæk bruger IcoPal som underentreprenør til at ligge den nye membran. De producere selv tagpap og er eksperter på området.
Uge 36:   
Sven Bech A/S kommer og ligger ny geotekstil, grus og belægning.
Det giver selvfølgelig nogle ulemper, når I skal ud af parkeringskælderen af den, og når I skal benytte trappen fra gården til Sluseholmen 39.

På billederne kan I med blå og hvide streger se det område, som vil blive opgravet: