Nyt vedr. tyveriet

En kvinde fra Københavns Politi har telefonisk meddelt, at vi som gårdlaug ikke kan indgive anmeldelse om tyveri (hvilket vi har gjort), men at hver enkelt beboer, som har været udsat for tyveri eller forsøg på tyveri, skal gøre anmeldelse til kbh’s politi og kan i den forbindelse gøre opmærksom på, at gårdlauget ligger inde med videooptagelser af den pågældende.