Nye problemer med porten til parkeringskælderen

Porten åbner ikke ved brug af nøglebrikken ved nedkørslen, så vi har været nødt til, at lade porten stå åben, indtil portfirmaet kan få løst problemet.

Efterlad ikke noget af værdi i bilerne!

Bestyrelsen