Møde i grundejerforeningen

Tirsdag 9. juni er der generalforsamling i Grundejerforeningen.
Udover, at der skal vælges ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, har Askholm og andre fremsat en række forslag:
– Vedtægtsændringer bl.a. en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, så flere boligforeninger kan blive repræsenteret.
– Skift af administrator.
– Opstilling og nedgravning af containere til bioaffald,
– Affaldsplan for Sluseholmen (se vedhæftede affaldsplan).
Affaldsplan for Sluseholmen Nord, version 2
– Fra Egholm om forbedring af forholdene langs opholdstrappen på Richard Boones Vej på grund af de mange gæster,
– Overdækning af miljøstationen.
– Anskaffelse af plastpresser til miljøstationen.
– Udskiftning af låsesystem til nøglebriksystem på miljøstationen.
– Dækning af udgifter vedr. Miljøprammen Sluseholmen og Miljøkajakken Sluseholmen.
– Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. indretning af det grønne område ved miljøstationen og hundegården.
– Opsigelse af aftale med Grøn Vækst og indhentning af nye tilbud på renholdelse og vedligeholdelse af området.
– Etablering af skur, overdækning og terrasse til Søspejderne og Miljøkajakken,
– Nedlæggelse af 2 parkeringspladser ved Dexter Gordons Vej 1 og opstilling af cykelstativer samme sted for at løse de kaotiske forhold ved daginstitutionen.
. Drøftelse af hvilke regler, som skal gælde i forhold til pontoner med eller uden motor i kanalerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen