Miljøstationen – Hvor skal det hen?

Results

-

#1. Hvem må bruge miljøstationen?

Det er kun beboerne, som bor i en af ejendommene tilknyttet Grundejerforeningen Sluseholmen Nord eller bor på en af husbådene på Sluseholmen Nord, som må bruge miljøstationen.

Erhvervsdrivende må ikke benytte pladsen, men skal benytte genbrugspladsen i Vasbygade eller i Sydhavnen. Det samme gælder beboerne fra Grundejerforeningen Sluseholmens Syd (Danicas ejendomme) og beboerne i Teglværkshavnen.

Kortet viser de ejendomme, som er medlem af Grundejerforeningen Sluseholmen Nord. Det drejer sig om Egholm, Askholm, Birkholm, Bøgholm, Fyrholm, Hjortholm, Lindholm og Kidholm.

Næste

#2. Hvem ejer miljøstationen?

Grundejerforeningen Sluseholmen Nord fik i 2011 overdraget miljøstationen og det grønne areal ved miljøstationen af Københavns Kommune for 0 kr. mod at stå for vedligeholdelsen og driften af miljøstationen. Bygningen og indkørslen på miljøstationen ejes af Ensto og har sit eget matrikelnr. På længere sigt skal også denne bygning og indkørsel overgå til grundejerforeningen.

Billedet viser forpladsen, hvor der skal stilles træ til genanvendelse.

Næste

#3. Hvem betaler for drift, oprydning og renholdelse af miljøstationen?

Det er Grundejerforeningen Sluseholmen Nord, som betaler regningerne, men det er os alle på Sluseholmens Nord, som er med til at betale grundejerforeningens udgifter gennem vores boligforeningers kontingent til grundejerforeningen.

Billedet viser pladsen, hvor der skal stilles storskrald dog ikke træ, der kan genanvendes, som skal stilles på forpladsen.

Næste

#4. Flamingo?

Flamingo er ikke plast, men polymer. Det skal derfor ikke i plastcontaineren, pappresseren eller i en papcontainer, men skal lægges i storskraldcontaineren.

Næste

#5. Mælke- og juicekartoner? ? Mælke- og juicekartoner er er blandingsprodukt af plast og pap og skal derfor i storskraldcontaineren.

Kartonerne er et blandingsprodukt af plast og pap og må derfor ikke komme i plast- eller papcontainerne eller i pappresseren, men skal i storskraldcontaineren.

Næste

#6. Foliebakker?

De skal i metalcontaineren. Husk, at det kun er mindre metalgenstande, dåser og lignende, som må komme i metalcontaineren. Større metalgenstande skal i storskraldcontaineren.

Næste

#7. Metaltørrestativer?

Stativerne er for store til at komme i metalcontaineren. De sætter sig fast i affaldssystemet, når de bliver afhentet af vognmændene. Herudover er stativerne et blandingsprodukt af plast og metal, så de skal i storskraldcontaineren.

Næste

#8. Spejle, vinduesglas og glas, som er for stort til at komme i glascontaineren?

Spejle må aldrig komme i glascontaineren. Hvis spejlet er i god stand, kan det stilles i Byttehjørnet, men som regel sker der det, at det bliver væltet af vinden og går i stykker. Det samme sker, når det bliver stillet på forpladsen. Så det bedste er at lægge det i storskraldcontaineren.

Næste

#9. Gavepapir og bånd?

Her er igen tale om et blandingsprodukt, som skal i storskraldcontaineren.

Næste

#10. Gardiner og stofduge?

Byttehjørnet er ikke indrettet til at modtage textiler. Derimod har Røde Kors flere forskellige muligheder for at bruge stofgardiner og duge o.l. uanset stand.

Næste

#11. Lykønskningskort med elektronik?

Er et blandingsprodukt, som skal i storskraldcontaineren.

Næste

#12. Bøger i dårlig stand?

Vi får mange bøger ind til Byttehjørnet, og mange henter bøger fra Byttehjørnet, men ikke, hvis de er i dårlig stand eller ikke er af almen interesse.

Så bøger i dårlig stand og bøger, som ingen andre kan tænkes at læse, skal i papircontainerne.

 

 

Næste

#13. Medicinglas eller beholder med medicin?

Der må af sikkerhedsmæssige grunde ikke afleveres medicin på miljøstationen. Medicin og medicinrester skal afleveres på apoteket. Det nærmeste er Sluseholmens Apotek, som ligger på Lone Kellermanns Vej 21, st. 2450 København SV.

https://www.apoteket.dk/apoteker/koebenhavn-sydhavnsapoteket/sluseholmens-apotek

Næste

#14. El-, Led- og sparepærer?

Også her er der tale om et blandingsprodukt, som ikke må puttes glascontaineren, men skal i kassen med farligt affald, som står ved batteristativerne.

Næste

#15. Hvem sørger for renholdelse af miljøstationen på hverdage?

Ensto ejer bygningen på Miljøstationen, hvor centralsuganlægget er installeret. Medarbejderne fra Ensto sørger også for renholdelsen af miljøstationen og tømning af pappresseren på hverdage. Frivillige står for oprydningen af Byttehjørnet.

Næste

#16. Chips- og kaffeposer?

Der er igen tale om et blandingsprodukt, som skal i storskraldcontaineren.

Næste

#17. Bøger i god stand?

I Byttehjørnet er der mange spændende bøger. Hjørnet er opdelt i faglitteratur, skønlitteratur, kogebøger, rejsebøger, ordbøger og børnebøger samt bøger på fremmedsprog. Så prøv at placere bøgerne det rette sted.

 

Næste

#18. Engangslightere?

Da engangslighterne ofte indeholder rester af gas, skal de i kassen med farligt affald, som står ved skabet med farligt affald.

Næste

#19. Gulvtæpper?

Interessen for brugte tæpper er ringe, og Byttehjørnet er ikke indrettet til at modtage og opbevare dem på en forsvarlig måde. Så de skal i storskraldcontaineren.

Næste

#20. Rudekuverter?

Selv om rudekuverter også er et blandingsprodukt, må de godt komme i papircontaineren.

Næste

#21. Pizzakasser?

Da pizzakasserne ofte indeholder madrester, skal de altid i storskraldcontaineren og ikke i pappresser.

 

Næste

#22. Harddiske?

Af sikkerhedsgrunde er det en dårlig ide at aflevere sine harddiske og computere med harddiske på miljøstationen, da de ofte indeholder stærkt personlige oplysninger, som kriminelle kan skaffe sig adgang til og misbruge. Hvis de bliver afleveret, skal de i elektronikcontaineren.

Stort elektronik, som f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, fladskærme, printere og computerskærme o.l., stilles ved siden af de orange elektronikcontainere og op mod trævæggen.

 

Næste

#23. Vatpinde?

Der er igen tale om et blandingsprodukt, som skal i storskraldcontaineren.

Næste

#24. Tubeemballage?

Der er også her tale om et blandingsprodukt, som skal i storskraldcontaineren.

Næste

#25. Ildfast porcelæn?

Ildfast porcelæn har en lav varmeudvidelseskoefficient og tåler derfor hurtig opvarmning bedre end almindeligt porcelæn. Det fremstilles ud fra en råblanding af talk, kaolin og aluminiumoxid ved metoder omtrent som for porcelæn og har et højt indhold af mineralet cordierit, et magnesiumaluminiumsilikat. Det skal sorteres som porcelæn og lægges i storskraldcontaineren sammen med andre former for porcelæn.

 

Næste

#26. Gasflasker og kemisk affald?

Af sikkerhedsmæssige grunde er skabet til kemisk affald, malingrester m.m. låst. Medarbejderne fra Ensto sørger hver dag for at stille affaldet ind i skabet og at låse skabet. Opløsningsmidler, malingrester, bilbatterier og andet kemisk affald samt led-lamper o.l. skal derfor stilles uden for skabet – Ikke ovenpå skabet!

Næste

#27. Tøj og stofrester?

Byttehjørnet er ikke indrettet til at modtage og opbevare tøj og stoffer. Derimod har Røde Kors flere forskellige muligheder for at bruge tøj og stoffer uanset stand.

Næste

#28. Kartonemballage, pap og pakkasser?

Alt pap uanset størrelse skal i pappresseren!

De fleste af de nuværende papcontainere vil blive fjernet.

Kun hvis pappresseren er fyldt (lampen lyser gult), skal pappet lægges i de to papcontainere, som vil blive på miljøstationen.

Hvis pappresseren ikke virker, så prøv at dreje på den røde nødstopsknap og tryk herefter to gange på den grønne knap, det vil som regel løse problemet, som opstår, hvis nogen ved en fejl trykker på nødstopsknappen i stedet for den grønne knap.

Kun medarbejderne fra Ensto og de frivillige, som har modtaget instruktion og nøgle til pappresseren, må tømme pappresseren, men alle må lægge pap i pappresseren.

Næste

#29. Plastbelagt pap?

Hvis plastikken ikke kan fjernes, er det et blandingsprodukt, som skal lægges i storskraldcontaineren. Hvis plasten kan fjernes, skal plasten lægges i plastcontaineren og pappet i pappresseren.

Næste

#30. Hvem står for renholdelse af miljøstationen og tømning af pappresseren i weekenden og på helligdage?

Enstos medarbejdere er ikke på arbejde på helligdage og weekender. Derfor er det ulønnet frivillige fra Sluseholmen, som står for renholdelse af miljøstationen og tømning af pappresseren i weekenden og på helligdage.

Billedet er af en ukendt kunstner. Hvis nogen kender den pågældende, så kontakt Jørgen Green på Askholm. 

Slut