Metro til Sydhavnen

Mandag 21. oktober var der indkaldt til møde af Københavns Kommune vedr. den kommende metro til Sydhavnen.

Af særlig interesse for beboerne i Askholm er placeringen af stationen på Sluseholmen.
Det første forslag omfattede en placering af metrostationen i vandet i Fordgraven, men denne placering er opgivet formentlig af økonomiske grunde.

I stedet er der fremsat forslag om to alternative placeringer benævnt Sluseholmen Nord og Sluseholmen Syd. Den gule stiplede linie udgør arbejdspladsen, som vil blive indhegnet, og den røde byggegruben (hvor stationen graves ned). Den sorte stiplede linje viser linjeføringen af metroen.

Begge forslag medfører, at man inddrager en del af Fordgraven, men ikke så meget, som i det oprindelige forslag.

Forslaget Sluseholmen Nord vil medføre, at metroen vil køre direkte under Askholm, og at det grønne område ved miljøstationen vil blive inddraget i byggefeltet. Spørgsmålet er så om Miljøstationen med de forskellige tekniske installationer med mobilsug vil blive påvirket.

Sluseholmen Nord

Forslaget Sluseholmen Syd vil inddrage en del af den nedlagte Metros parkeringsareal samt en del af havneløbet ved Fordgraven i byggefeltet. Placeringen af stationen dér vil ifølge linjeføringen betyde, at metroen ikke vil komme til at køre direkte under Askholm.

Sluseholmen syd

Københavns Kommune har anbefalet forslaget Sluseholmen Syd, selv om denne placering vil koste ca. 35 mio kr. mere end Sluseholmen Nord.

Neden for vises det samlede metronet med tilslutning til de andre linier, når metroen til Sydhavnen er færdig i 2023.
Metronet

Og her en lokalplan for Sluseholmen, som Københavns Kommune har udarbejdet og som blev uddelt ved mødet. Den er udarbejdet før man har placeret metrostationen ved Fordgraven. Formentlig har man dog skelet til denne plan før, man udarbejdede forslaget om Sluseholmen Syd.

Sluseholmen Lokalplan