Lukning af miljøstationen

For at hindre smitte med coronavirus er det nødvendigt at lukke miljøstationen på Sluseholmen.
Det er heller ikke tilladt at henstille affald uden for miljøstationen og overtrædelse vil føre til politianmeldelse. Vi beklager de ulemper, som lukningen vil medføre for beboerne, men vi nødt til at gribe ind og følge Sundhedstyrelsens retningslinier.

In order to prevent coronavirus infection, it is necessary to close the environmental station at Sluseholmen.
Disposing of waste outside the environmental station is also not permitted and violation will lead to police reporting. We regret the inconvenience that the closure will cause for residents, but we have to intervene and follow the guidelines of the National Board of Health.