Lukning af broer på grund af reparation, Sluseholmens Kanal- og Havnefestival 13. august

Det er vigtigt, at I går ind på Sluseholmens hjemmeside og læser opslaget vedr. lukning af broer pga. reparation og vedligeholdelse i perioden 31. maj – 13. september 2017. Projektet er opdelt i 3 faser, hvor fase 1 og 3 fører til lukning af broer på Dexter Gordons Vej og Thad Jones Vej. Broen over havneindløbet på Sluseholmen er ikke berørt. Den 31. maj begynder man, at gøre klar til lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej og den lille gangbro, som forbinder Thad Jones Vej med det grønne område ved søspejderne. Formentlig vil lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej ske i to omgange, da man ellers vil få problemer med de biler, som står parkeret på Dexter Gordons Vej mellem de to broer og nedkørslerne til parkeringskælderen på den samme strækning. Senere vil de tre broer på Thad Jones Vej blive lukket.

https://www.facebook.com/groups/sluseholmen/

Det er muligt, at der bliver byttet rundt på fase 2 og 3 på grund Havne- og Kanalfestivalen 13. august, som Askholm er en aktiv del af, og som I kan læse mere om på på vedhæftede plakat.

Plakat Havne- Kanal festival 2017