Konstituerende bestyrelsesmøde 12. maj 2015

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i beboerlokalet
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Deltagere: Emil Hansen, Morten Wagner, Birgitte Bidstrup og Jørgen Green.
Emil Zacho Rasmussen var fraværende.

Dagsorden
1. Konstitution af bestyrelse.
Jørgen Green blev valgt som formand. Emil Hansen blev udpeget til bestyrelsesmedlem i gårdlauget med Jørgen Green som suppleant. Adam Drewes har meddelt, at han på grund af manglende tid nedlægger sig hverv som bestyrelsesmedlem hvilket medfører, at suppleanten Henrik Zacho Rasmussen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

2. Opfølgning af punkter fra afdelingsmødet
– ekstra rengøring af indgang, Dexter Gordons Vej 1. Det er aftalt med ejendomskontoret, at de hver fredag sørger for rengøring af entreen til daginstitutionen.
– vinduespudsning. Jørgen Green vil drøfte problematikken med ejendomskontoret og KAB og samtidig undersøge om der vil kunne indgås en aftale således, at beboerne for egen regning får pudset de vinduer m.m., som ikke er omfattet af kontrakten med firmaet.
– opsætning af sikkerhedshegn ved kanal vil blive drøftet med gårdlauget.

3. Foreningens økonomi og udvælgelse af de udgifter, som vi skal kigge nærmere på.
Jørgen Green udsender den mere detaljerede opstilling vedr. budget 2015/16, budget 2015/15 og regnskab 2013/14 til alle bestyrelsesmedlemmer sammen med oversigt over mailadresser.

4. Forslag til afholdelse af fælles gårdfest med gårdlauget.
Drøftes med gårdlauget.

5. Andre punkter, som blev drøftet
– Problemerne med TV-signalet.
– Etablering af en fælles løsning for internetadgang, fibernetløsning. Birgitte Bidstrup indhenter supplerende oplysninger. Drøftes med ejerforeningen forinden evt. forelæggelse på afdelingsmøde.
– Sølvfisk i lejlighederne. Er et generelt problem. Spørgsmålet er, om der kan gøres noget udover udluftning.
– Udsugningen fra emhætterne fungerer ikke tilfredsstillende.

6. Nyt bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes en tirsdag kl. 19.00 omkring 1. september, når der foreligger udkast til regnskab for 2014/15 med mindre der opstår en situation, hvor det er nødvendigt at indkalde til møde tidligere.

Referent
Jørgen Green